Hyppää sisältöön

Fyysisen aktiivisuuden suosituksia uudistetaan

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 26.11.2020 10.01
Uutinen

Fyysisen aktiivisuuden eli liikkumisen suositukset kiteyttävät terveyden ja hyvinvoinnin kannalta tarvittavan liikkumisen määrän. Maailman terveysjärjestö WHO julkaisee 26.11. uudet fyysisen aktiivisuuden suositukset eri väestöryhmille. Aiemmat suositukset ovat kymmenen vuoden takaa.

– Uusitun suosituksen keskeinen sisältö nojaa edelleen kohtuu- tai raskaskuormitteiseen kestävyysliikuntaan ja lihasvoimaharjoitteluun, joiden oheen on tuotu kannustus lisätä liikettä pitkin päivää ja rajoittaa paikallaanvietettyä aikaa, toteaa Suomesta WHO:n suositustyöprosessissa mukana ollut toimialapäällikkö Katja Borodulin (Ikäinstituutti/THL).

Suomessa julkaistiin uudet aikuisten ja ikääntyneiden liikkumissuositukset UKK-instituutin johdolla lokakuussa 2019. Lasten ja nuorten osalta fyysisen aktiivisuuden suosituksia ollaan parhaillaan uudistamassa. Työtä tehdään liikuntapolitiikan koordinaatioelimen nimittämässä työryhmässä alan tutkijoiden, tutkimuslaitosten sekä toimijoiden yhteistyönä.

Työryhmän puheenjohtaja toimii pääsihteeri Minttu Korsberg valtion liikuntaneuvostosta (OKM) ja valmistelijoina liikuntapedagogiikan apulaisprofessori Arja Sääkslahti Jyväskylän yliopistosta, tutkimusjohtaja Tuija Tammelin Likes-tutkimuskeskuksesta sekä johtaja Tommi Vasankari UKK-instituutista.

Kotimaisen työn perustana käytetään WHO:n (2020) sekä Yhdysvaltojen sosiaali- ja terveysministeriön (2018) julkaisemien fyysisen aktiivisuuden suositusten tietopohjaa, jota rikastetaan kotimaisella tutkimustiedolla ja kansallisen toimintaympäristön ominaispiirteillä. Suosituksen mukaisesti Suomessa liikkuu vain noin kolmasosa lapsista, nuorista ja aikuisista ja vain murto-osa ikäihmisistä.

– Sanna Marinin hallitusohjelman mukaisesti tavoitteena on, että liikunnallinen kokonaisaktiivisuus nousee kaikissa väestöryhmissä. Kansainväliset ja kansalliset suositukset ovat tärkeitä työkaluja ohjaamaan yksilöitä liikkumaan riittävästi ja ammattilaisia ohjaamaan asiassa, toteaa opetus- ja kulttuuriministeriön nuoriso- ja liikuntapolitiikan osaston ylijohtaja Esko Ranto (liikuntapolitiikan koordinaatioelimen puheenjohtaja).

Fyysisen aktiivisuuden suositukset ovat tärkeä viestinnän työkalu kerrottaessa terveyden ja hyvinvoinnin kannalta suositeltavan liikkumisen määrästä. Suositus toimii puheeksi ottamisen välineenä terveydenhuollossa. Lisäksi sitä voidaan hyödyntää aktiivisemman varhaiskasvatus-, koulu-, opiskelu- ja työpäivän sekä ikääntyneiden palveluiden kehittämisessä. Suosituksia voidaan hyödyntää myös yhdyskuntasuunnittelussa, sillä elinympäristöllä on keskeinen vaikutus väestön fyysiseen aktiivisuuteen.

Muualla verkossa

WHO:n suositusten julkistustilaisuus
Aikuisten ja ikääntyneiden liikkumissuositukset
Liikuntapolitiikan koordinaatioelin

Lisätietoja

Päivi Aalto-Nevalainen, kulttuuriasiainneuvos, OKM/liikunnan vastuualue, p. 0295 330 054
liikunnallisen elämäntavan asiat, EU:n terveysliikunnan Suomen maakoordinaattori

Minttu Korsberg, pääsihteeri, valtion liikuntaneuvosto, p. 0295 330 018
puheenjohtaja, lasten ja nuorten fyysisen aktiivisuuden suositus -työryhmä