Hyppää sisältöön

Eurooppalaisen kuvantamisen tutkimusinfrastruktuurin päämaja Turkuun

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 6.11.2019 15.46
Tiedote

Euroopan komissio on 6.11.2019 julkistetulla päätöksellään perustanut eurooppalaisen biologisen ja lääketieteellisen kuvantamisen tutkimusinfrastruktuurin (Euro-BioImaging ERIC), jonka päämaja tulee Suomeen. Euro-BioImaging tarjoaa tutkijoille avoimen pääsyn innovatiiviseen biologiseen ja lääketieteelliseen kuvantamisteknologiaan perustutkimuksen, soveltavan tutkimuksen ja lääketieteellisen tutkimuksen tarpeisiin. Lisäksi se tarjoaa asiantuntemusta, kuvantamistietoja ja koulutuspalveluja kuvantamisteknologiaa hyödyntävää huippututkimusta varten.

Euro-BioImaging on hajautettu tutkimusinfrastruktuuri, joka koostuu tutkimuslaitteita ja -palveluita tuottavista toimintayksiköistä ja niitä koordinoivasta johtokeskuksesta. Johtokeskuksen osat sijoittuvat isäntämaavaltiona toimivaan Suomeen sekä Italian Torinoon ja Euroopan molekyylibiologian laboratorion (The European Molecular Biology Laboratory, EMBL) yhteyteen.

Euro-BioImaging ERICin perustamiseen kulminoituu yli kymmenen vuoden valmistelutyö, johon on osallistunut tutkijayhteisöjä ja hallintoa noin kahdestakymmenestä eri Euroopan maasta. Suomi on ollut alusta alkaen tiiviisti valmisteluissa mukana ja vuonna 2015 Suomi valittiin perustettavan tutkimusinfrastruktuurin isäntämaavaltioksi. Euro-BioImaging ERICin hallinnollinen valmistelu Suomessa oli opetus- ja kulttuuriministeriön vastuulla.

Suomeen tulee Euro-BioImaging ERICin yksi infrastruktuurin toimintayksiköistä, kehittyneen valomikroskopian moniyksikköinen keskus, jonka muodostavat yhdessä Turun yliopiston, Åbo Akademin, Helsingin yliopiston ja Oulun yliopiston merkittävimmät kuvantamisyksiköt. Suomen toimintayksikkö on kansainvälisesti tunnettu ja jo tällä hetkellä yksi Euro-BioImagingin kysytyimmistä palveluntarjoajista.

- Suomessa on korkeatasoista ja kansainvälisesti tunnustettua osaamista sekä biologisessa että lääketieteellisessä kuvantamisessa. Euro-BioImaging ERICin perustaminen Suomeen tekee kuvantamisen osaamistamme näkyvämmäksi ja vahvistaa osaamistamme kansainvälisen yhteistyön kautta, tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen toteaa.

Suomen Akatemia vastaa alkuvaiheessa Suomen vuotuisesta Euro-BioImaging ERICin jäsenmaksusta.

Eduskunnassa on parhaillaan hyväksyttävänä hallituksen esitys, jolla varmistetaan Euro-BioImagingin toiminta Suomessa eurooppalaisena tutkimusinfrastruktuurikonsortiona (European ResearchInfrastructure Consortium, ERIC). Eurooppalaisista tutkimusinfrastruktuuripäämajoista Suomessa sijaitsee myös kasvihuonekaasujen seurantajärjestelmän, ICOS ERICin, päämaja.  

Lisätietoja:

  • opetusneuvos Riina Vuorento (OKM), puh. 02953 30363
  • professori John Eriksson (Åbo Akademi), puh. 02 215 3313
  • erityisavustaja Markus Ylimaa puh. 0295 330 026

Komission päätös Euro-BioImaging ERICin perustamisesta EU:n virallisessa lehdessä 6.11.2019
 

Hanna Kosonen Korkeakoulutus ja tiede Tiede