Hyppää sisältöön

Erityisen tuen opettajien kelpoisuusvaatimuksiin liittyviä säädöksiä selkeytetään ammatillisessa koulutuksessa

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 3.5.2018 12.00
Tiedote

Asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen muuttamisesta (1150/2017) astui voimaan 1.1.2018. Asetuksen 16 §:ssä säännellään vaativaa erityistä tukea antavan opettajan kelpoisuudesta ammatillisessa koulutuksessa. Asetuksen sisältöä päivitettiin terminologisesti vastaamaan uutta lainsäädäntöä. Näistä muutoksista huolimatta kelpoisuusehtojen on ollut tarkoitus vastata ennen 1.1.2018 voimassa ollutta erityisopettajan kelpoisuutta.

Pykälän muuttunut muotoilu on kuitenkin aiheuttanut runsaasti huolta ja epäselvyyttä siitä, onko erityistä tukea antavien opettajien kelpoisuusvaatimuksia muutettu. 

Vuoden 2018 alusta tehdyllä asetusmuutoksella ei ole muutettu erityistä tukea antavien opettajien kelpoisuusvaatimuksia, vaan ne ovat säilyneet ennallaan. Tästä johtuen opetus- ja kulttuuriministeriö muuttaa vielä kevään aikana opetushenkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 16 §:ää siten, että siinä todetaan aikaisemman asetuksen mukaisesti erityistä tukea antavien opettajien kelpoisuusvaatimuksista.

Asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (986/1998) on alun perin valmisteltu vuonna 1998. Ammatillisen koulutuksen toimintaympäristö on muuttunut merkittävästi tämän jälkeen, mikä on tehnyt asetuksen uudistamisesta haasteellista erityisesti ammatillisen koulutuksen reformin näkökulmasta. Ammatillisessa koulutuksessa erityinen tuki on toteutettu lähtökohtaisesti inkluusioperiaatteella, eli erityiseen tukeen oikeutetut opiskelijat opiskelevat yhdessä muiden opiskelijoiden kanssa. Opetuksesta ja erityisestä tuesta vastaavat tällöin opettajat sekä 16 §:n kelpoisuusehdot täyttävät opettajat yhdessä.

Myös opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen asiaa koskevat ohjeet selkeytetään tältä osin.

Lisätietoja: ylijohtaja Mika Tammilehto, p. 02953 30308

Ammatillinen koulutus Koulutus Kärkihankkeet