Hyppää sisältöön

Erityisavustus uskonnollisille yhdyskunnille kesätyöntekijöiden palkkaamiseen

Avustus

Avustusta voivat saada uskonnonvapauslaissa tarkoitetut uskonnolliset yhdyskunnat, joita ovat evankelis-luterilainen kirkko, ortodoksinen kirkko ja rekisteröidyt uskonnolliset yhdyskunnat. Avustusta eivät voi saada yhdistysmuodossa toimivat uskonnolliset yhteisöt, rekisteröimättömät uskonnolliset yhteisöt, rekisteröityjen uskonnollisten yhdyskuntien paikallisyhteisöt tai yksityishenkilöt.

Korona-aika on ollut erityisen raskasta lapsille ja nuorille. Vaihtelu lähi- ja etäopetuksen välillä, harrastustoimintaan kohdistetut sulkutoimenpiteet sekä sosiaalisten kontaktien rajoittaminen vaikuttavat lasten ja nuorten kokemuksiin ja elämään myös pidemmällä aikavälillä. Koronakriisi on heikentänyt myös nuorten työmarkkina-asemaa varsin merkittävällä tavalla. Nuorten vaikeudet kiinnittyä työmarkkinoille työuran alussa voivat heijastua kauaskantoisesti. Vaikeudet kesätöiden löytämisessä vähentävät mahdollisuuksia kerätä arvokasta työkokemusta ja heikentävät toimeentuloa tulevan lukuvuoden aikana. 

Kesä 2021 on yksi niitä ratkaisevia hetkiä, jolloin nuorille on oltava tarjolla mielekästä toimintaa pahoinvoinnin, sosiaalisten ongelmien, yksinäisyyden, syrjäytymisen sekä nuorten jengiytymisen ehkäisemiseksi. Tässä tarkoituksessa avustuksella tuetaan uskonnollisten yhdyskuntien toimintaa kesätyöntekijöiden palkkaamisessa. 

Hakuaika alkaa 7.4.2021 ja päättyy 21.4.2021 klo 16.15.

Avustuksiin voidaan käyttää yhteensä 500 000 euroa, jos eduskunta myöntää tarkoitukseen määrärahat. Tästä summasta voidaan myöntää evankelis-luterilaiselle kirkolle 460 000 euroa, 20 000 euroa ortodoksiselle kirkolle ja 20 000 euroa muille rekisteröidyille uskonnollisille yhdyskunnille. 

Päätökset pyritään tekemään toukokuussa 2021. Hakijoille ilmoitetaan päätöksestä kirjallisesti sähköisen asiointipalvelun kautta.

     
Avustuksiin sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001).
 

Kirkollisasiat

Lisätietoja

Hallitusneuvos Hanna Kiiskinen, puh. 0295 330 086

Asiointipalvelua koskevissa teknisissä kysymyksissä saa tukea osoitteesta: [email protected]

Katso myös opetus- ja kulttuuriministeriön opas valtionavustusten hakemisesta, käytöstä ja käytön valvonnasta.