Hyppää sisältöön

Erityisavustus: strategiarahoitus tietojohtamisen kehittämiseen

Avustus

Tiedon hyödyntäminen tuloksellisessa ja vaikuttavassa ammatillisen koulutuksen johtamisessa edellyttää koulutuksen järjestäjän johdolta osaamista sekä kykyä tuottaa ja hyödyntää tietoa johtamisessa monipuolisesti. 

Keskeisten kansallisten palveluiden, kuten eHOKSin ja valtakunnallisten opinto- ja tutkintorekisterien, sisällöt osoittavat puutteita tietojen kattavuudessa ja laadussa. Lisäksi vuonna 2021 toteutetun digitalisaation kyvykkyyskyselyn pohjalta voidaan todeta ammatillisen koulutuksen järjestäjillä olevan puutteita tietojohtamisessa. Tästä syystä opetus- ja kulttuuriministeriö on päättänyt kohdentaa osan vuonna 2022 haettavissa olevasta strategiarahoituksesta koulutuksen järjestäjien tietojohtamisen ja erityisesti tiedolla johtamisen ja tietoprosessien laadun kehittämiseen.

Avustuksen keskeisinä tavoitteina on parantaa tiedon tuotantoon liittyviä prosesseja, niiden mittaamista ja arvioimista, tiedon analysointiin liittyviä kyvykkyyksiä sekä kansallisten indikaattori- ja tilastotietoihin liittyvää määrittelyä, kehittämistä ja hyödyntämistä ammatillisen koulutuksen järjestämisessä.

Toteutus tulee tehdä niin, että kaikilla ammatillisen koulutuksen järjestäjillä on mahdollisuus osallistua siihen. 

Hankkeessa syntyvien tuotosten ja niihin liittyvän osaamisen tulee olla hankkeen päättyessä osa ammatillisen koulutuksen järjestäjien pysyvää toimintaa. Syntyvät kuvaukset ja mallit tulee tarjota avoimesti kaikkien ammatillisen koulutuksen järjestäjien käyttöön.

Hankkeen tulee tehdä yhteistyötä muiden toisen asteen koulutuksen tiedollajohtamista, digitalisaatiota ja yhteentoimivuutta edistävien hankkeiden kanssa erityisesti digitalisaation osaamisen ja johtamisen kehittämishankkeen kanssa, niiltä osin, kuin on tarkoituksenmukaista. 

Hankkeelle tulee asettaa ohjausryhmä, mihin tulee nimetä jäsenet opetus- ja kulttuuriministeriöstä ja Opetushallituksesta.

Strategiarahoitusta voidaan myöntää hakemuksesta koulutuksen järjestäjille, joilla on ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (531/2017) 22 §:n mukainen ammatillisten tutkintojen ja koulutuksen järjestämislupa.

Hakuaika alkaa 13.5.2022 ja päättyy 17.6.2022 klo 16:15.

Avustukseen voidaan käyttää yhteensä noin 3-4 miljoonaa euroa. Avustus myönnetään ajalle 1.1.2022-31.12.2023. Päätökset pyritään tekemään kesäkuussa 2022. Hakijoille ilmoitetaan päätöksestä kirjallisesti.

Strategiarahoituksen käyttöön sovelletaan seuraavia säädöksiä: laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta (1705/2009), valtionavustuslaki (688/2001)
 

Ammatillinen koulutus Koulutus

Lisätietoja

Erityisasiantuntija Tomi Kytölä, puh. 02953 30293, [email protected]

Opetusneuvos Anne Ekroth (Kymenlaakso, Etelä-Karjala, Etelä-Savo, Pohjois-Savo ja Pohjois-Karjala), puh. 02953 30104, [email protected]

Ylitarkastaja Tarja Koskimäki (Uusimaa, Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu ja Lappi ), puh. 02953 30166, [email protected]

Opetusneuvos Jukka Lehtinen (Kanta-Häme, Päijät-Häme, Pirkanmaa, Varsinais-Suomi ja Satakunta), puh. 02953 30183, [email protected]

Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund (Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa ja Keski-Suomi), puh. 02953 30249, [email protected]

Asiointipalvelua koskevissa teknisissä kysymyksissä saa tukea osoitteesta:  [email protected] 

Katso myös opetus- ja kulttuuriministeriön opas valtionavustusten hakemisesta, käytöstä ja käytön valvonnasta: https://okm.fi/avustukset