Hyppää sisältöön

Erityisavustus: strategiarahoitus opiskeluvalmiuksia tukevien opintojen kehittämiseen

Avustus

Opiskeluvalmiuksia tukevat opinnot (OPVA) suunniteltiin mahdollistamaan ammatillisten opintojen aloittaminen ja opinnoista suoriutuminen heillekin, joilla on puutteita opiskelu-, kieli- tai muissa perustaidoissa (matematiikka, ict, yleissivistävät aineet). OPVA-opintojen soveltamisessa ammatillisen koulutuksen järjestäjien keskuudessa on kuitenkin ollut hajanaisuutta, vaihtelevuutta ja epätietoisuutta; osa koulutuksen järjestäjistä pitää työkalua erinomaisena, osa ei. 

Tavoitteena on luoda laajassa ammatillisen koulutuksen järjestäjien verkostossa opiskeluvalmiuksia tukevien opintojen koulutuskokonaisuus kaikille ammatillisen koulutuksen järjestäjille. Avustus myönnetään pääasiallisesti yhdelle laajalle verkostohankkeelle, joka suunnittelee ja toteuttaa koulutuskokonaisuuden. Koulutuskokonaisuuden sisältöjen ja tavoitteiden tulee palvella opiskelijan yksilöllisiä tarpeita ja hyödyntää jo luotuja hyviä käytäntöjä opiskeluvalmiuksia tukevien opintojen toteuttamisessa (esim. matemaattiset perustaidot, kielitietoiset menetelmät, S2/R2, yhteisten tutkinnon osien toteutus).  Hankkeessa toteutettava kehittämiskokonaisuus tulee toteuttaa siten, että kaikilla ammatillisen koulutuksen järjestäjillä on mahdollisuus osallistua siihen. 

Hankkeessa syntyvien tuotosten ja niihin liittyvän osaamisen tulee olla hankkeen päättyessä osa ammatillisen koulutuksen järjestäjien pysyvää toimintaa.

Hankkeen tulee huomioida Opetushallituksen Opiskelijoiden perustaitojen ja jatko-opintovalmiuksien vahvistaminen - valtionavustushankkeissa tehty kehittämistyö ja hyödyntää sitä kehittämistyössään.

Hankkeelle tulee asettaa ohjausryhmä, johon tulee nimetä jäsenet opetus- ja kulttuuriministeriöstä ja Opetushallituksesta.

Avustus myönnetään yhdelle koulutuksen järjestäjälle, joka suunnittelee ja toteuttaa opiskeluvalmiuksia tukevien opintojen kehittämiskokonaisuuden laajana verkostohankkeena. 

Valtionavustusta voidaan myöntää laajaan verkostohankkeeseen koulutuksen järjestäjälle, jolla on ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 531/2017 3 luvun mukainen ammatillisten tutkintojen ja koulutuksen järjestämislupa.

Hakuaika alkaa 13.5.2022 ja päättyy 17.6.2022 klo 16:15.

Avustukseen voidaan käyttää yhteensä noin 3-4 miljoonaa euroa. Päätökset pyritään tekemään kesäkuussa 2022. Hakijoille ilmoitetaan päätöksestä kirjallisesti

Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta (1705/2009), Valtionavustuslaki (688/2001), Laki ammatillisesta koulutuksesta (531/2017).

Ammatillinen koulutus Koulutus

Lisätietoja

Projektisuunnittelija Erno Hyvönen, puh. 0295330398, [email protected]

Opetusneuvos Anne Ekroth (Kymenlaakso, Etelä-Karjala, Etelä-Savo, Pohjois-Savo ja Pohjois-Karjala), puh. 02953 30104, [email protected]

Ylitarkastaja Tarja Koskimäki (Uusimaa, Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu ja Lappi ), puh. 02953 30166, [email protected]

Opetusneuvos Jukka Lehtinen (Kanta-Häme, Päijät-Häme, Pirkanmaa, Varsinais-Suomi ja Satakunta), puh. 02953 30183, [email protected]

Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund (Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa ja Keski-Suomi), puh. 02953 30249, [email protected]

Asiointipalvelua koskevissa teknisissä kysymyksissä saa tukea osoitteesta:  [email protected]

Katso myös opetus- ja kulttuuriministeriön opas valtionavustusten hakemisesta, käytöstä ja käytön valvonnasta: https://okm.fi/avustukset