Hyppää sisältöön

Erityisavustus: strategiarahoitus digitalisaation osaamisen ja johtamisen kehittämiseen

Avustus

Digitalisaatio muuttaa työn sisältöjä kuin tapoja tehdä työtä myös ammatillisessa koulutuksessa. Digitaalisten ratkaisujen hyödyntäminen koulutuksen järjestämisessä ja opetuksessa edellyttää kuitenkin uudenlaisia kyvykkyyksiä, osaavaa henkilökuntaa ja johtoa. 

Vuonna 2021 toteutetun digitalisaatio kyvykkyyskyselyn pohjalta voidaan todeta monilla ammatillisen koulutuksen järjestäjillä olevan puutteita tällä osa-alueella. Tästä syystä opetus- ja kulttuuriministeriön on päättänyt kohdentaa osan vuonna 2022 haettavissa olevasta ammatillisen koulutuksen strategiarahoituksesta koulutuksen järjestäjien digitalisaatio-osaamisen kasvattamiseen.

Avustuksen avulla on tarkoitus luoda kaikille ammatillisen koulutuksen järjestäjille digitaalisen johtamisen ja osaamisen kehittämiskokonaisuus ja rakentaa siihen sisältyvä osaamisen kehittämisen polku. Avustus myönnetään pääasiallisesti yhdelle laajalle verkostohankkeelle, joka suunnittelee ja toteuttaa kehittämiskokonaisuuden. Näin kehittämistoiminta tapahtuu koulutuksen järjestäjien laajassa yhteistyössä. Kehittämiskonaisuuden tulee sisältää vähintään koulutuskokonaisuus, joka luodaan ja toteutetaan laajasti avustettavan hankkeen aikana. Tämän kokonaisuuden on katettava ammatillisen koulutuksen järjestäjän toiminnan kannalta oleelliset sisällöt ja näkökulmat digitalisaation johtamiseen ja osaamisen kehittämiseen. 

Koulutuskokonaisuuden tulee sisältää ainakin seuraavia seuraavia näkökulmia:

Johtamisen ja hallinnon käytännöt
Digitalisaation johtaminen osana organisaation strategiaa, tavoitteita ja tehtävää
Henkilöstön osaamisen johtaminen ja kehittäminen
Digitaalisen infrastruktuurin kehittäminen
Verkostoituminen – jakamisen ja yhteisöllisyyden kulttuuri

Opetuksen ja oppimisen käytännöt sekä oppimisympäristöt
Opetuksen ja oppimisen johtaminen sekä pedagogiikka
Digitaalisuuden hyödyntäminen oppimisen ohjauksessa ja tuessa sekä edistymisen seurannassa
Oppijoiden digitaalisen osaamisen varmistaminen ja kehittäminen
Digitaalisten sisältöjen hyödyntäminen osana opetusta ja oppimista

Lisäksi
Tiedolla johtaminen
Digitalisaation ja uudet teknologiat suuntaukset
Parhaat käytänteet
Hankintaosaaminen
Yhteistyö ja kumppanuudet
Hankesalkun hallinta
Asiakaslähtöinen palvelutuotanto
Osaamisen johtaminen ja kehittäminen digiajassa
Kyberturvallisuus
Tietoturva
Tietosuoja
Lainsäädäntö 

  • tiedonhallintalaki

  • tekijänoikeus

  • saavutettavuus

Hankkeessa toteutettava kehittämiskokonaisuus tulee toteuttaa siten, että kaikilla ammatillisen koulutuksen järjestäjillä on mahdollisuus osallistua siihen. 

Hankkeessa syntyvien tuotosten ja niihin liittyvän osaamisen tulee olla hankkeen päättyessä osa ammatillisen koulutuksen järjestäjien pysyvää toimintaa.

Hankkeen tulee tehdä yhteistyötä muiden toisen asteen koulutuksen digitalisaatiota ja yhteentoimivuutta edistävien hankkeiden kanssa, erityisesti tiedolla johtamisen hankkeen kanssa, niiltä osin, kun on tarkoituksenmukaista.  

Hankkeelle tulee asettaa ohjausryhmä, mihin tulee nimetä jäsenet opetus- ja kulttuuriministeriöstä ja Opetushallituksesta.

Avustus myönnetään yhdelle koulutuksen järjestäjälle, joka suunnittelee ja toteuttaa digitaalisen osaamisen kehittämiskokonaisuuden laajana verkostohankkeena. Sisällön tulee kattaa oleelliset sisällöt ja näkökulmat digitalisaation johtamiseen ja osaamisen kehittämiseen koulutuksen järjestämisessä. 

Valtionavustusta voidaan myöntää laajaan verkostohankkeeseen koulutuksen järjestäjälle, jolla on ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 531/2017 3 luvun mukainen ammatillisten tutkintojen ja koulutuksen järjestämislupa.

Hakuaika alkaa 13.5.2022 ja päättyy 17.6.2022 klo 16:15.

Avustukseen voidaan käyttää yhteensä noin 3-4 miljoonaa euroa. Päätökset pyritään tekemään kesäkuussa 2022. Hakijoille ilmoitetaan päätöksestä kirjallisesti.

Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta (1705/2009), Valtionavustuslaki (688/2001), Laki ammatillisesta koulutuksesta (531/2017).
 

Lisätietoja

Erityisasiantuntija Tomi Kytölä, puh. 02953 30293, [email protected]

Opetusneuvos Anne Ekroth (Kymenlaakso, Etelä-Karjala, Etelä-Savo, Pohjois-Savo ja Pohjois-Karjala), puh. 02953 30104, [email protected]

Ylitarkastaja Tarja Koskimäki (Uusimaa, Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu ja Lappi), puh. 02953 30166, [email protected]

Opetusneuvos Jukka Lehtinen (Kanta-Häme, Päijät-Häme, Pirkanmaa, Varsinais-Suomi ja Satakunta), puh. 02953 30183, [email protected]

Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund (Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa ja Keski-Suomi), puh. 02953 30249, [email protected]

Asiointipalvelua koskevissa teknisissä kysymyksissä saa tukea osoitteesta: [email protected] 

Katso myös opetus- ja kulttuuriministeriön opas valtionavustusten hakemisesta, käytöstä ja käytön valvonnasta: https://okm.fi/avustukset