Hyppää sisältöön

Erityisavustus: strategiarahoitus ammatillisen koulutuksen järjestäjien yhdistymisen tukemiseen

Avustus

Yksi ammatillisen koulutuksen palvelukyvyn edellytystekijä on toimiva järjestäjärakenne, jossa eri tavoin profiloituneet ammatillisen koulutuksen järjestäjät muodostavat sekä alueellisesti että valtakunnallisesti tarkoituksenmukaisen koulutuspalvelujen tarjonnan rakenteen. Strategiarahoituksella voidaan tukea sellaista palvelurakenteen kehittämistä, joka edistää ammatillisen koulutuksen saatavuutta ja laatua sekä tukee koulutuksen järjestäjän oman strategian tai omien toimintaa ohjaavien strategisten tavoitteiden toteutumista. Kehittämiskokonaisuuden lähtökohtana ovat koulutuksen järjestäjien omiin päätöksiin perustuvat toimenpiteet, joilla parannetaan kykyä vastata moninaisen asiakaskunnan tarpeisiin. 

Strategiarahoitusta voidaan myöntää koulutuksen järjestäjien yhdistymisestä aiheutuviin lisämenoihin. Tällaisia menoja saattavat olla esimerkiksi väliaikaiset henkilöstömenot, tietojärjestelmien yhtenäistämisestä aiheutuvat kustannukset, konsulttipalveluiden hankinta. Jos yhdistymisiin liittyy tila- ja laitejärjestelyjä, voi kustannukset sisällyttää tämän kehittämiskokonaisuuden alle. Yhdistymisen tukemiseen tarkoitetulla strategiarahoituksella ei voi tehdä kokonaan uusia tila- tai laiteinvestointeja. Strategiarahoitusta fuusioiden tukemiseksi voidaan myöntää enintään kolmeksi vuodeksi.

Strategiarahoitusta voidaan myöntää hakemuksesta koulutuksen järjestäjille, joilla on ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (531/2017) 22 §:n mukainen ammatillisten tutkintojen ja koulutuksen järjestämislupa.

Hakuaika alkaa 13.5.2022 ja päättyy 17.6.2022 klo 16:15.

Avustuksiin voidaan käyttää yhteensä noin 1 300 000 euroa. Avustus myönnetään ajalle 1.1.2022-31.12.2023. Avustusta ei saa siirtää toisen tahon käytettäväksi. Päätökset pyritään tekemään kesäkuussa 2022. Hakijoille ilmoitetaan päätöksestä kirjallisesti.

Strategiarahoituksen käyttöön sovelletaan seuraavia säädöksiä: laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta (1705/2009), valtionavustuslaki (688/2001) 
 

Ammatillinen koulutus Koulutus

Lisätietoja

Opetusneuvos Anne Ekroth (Kymenlaakso, Etelä-Karjala, Etelä-Savo, Pohjois-Savo ja Pohjois-Karjala), puh. 02953 30104, [email protected]

Ylitarkastaja Tarja Koskimäki (Uusimaa, Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu ja Lappi), puh. 02953 30166, [email protected]

Opetusneuvos Jukka Lehtinen (Kanta-Häme, Päijät-Häme, Pirkanmaa, Varsinais-Suomi ja Satakunta), puh. 02953 30183, [email protected]

Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund (Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa ja Keski-Suomi), puh. 02953 30249, [email protected]

Asiointipalvelua koskevissa teknisissä kysymyksissä saa tukea osoitteesta:  [email protected] 

Katso myös opetus- ja kulttuuriministeriön opas valtionavustusten hakemisesta, käytöstä ja käytön valvonnasta: https://okm.fi/avustukset