Hyppää sisältöön

Specialunderstöd för bibliotekens regionala och lokala försöks- och utvecklingsverksamhet

Avustus

Regionförvaltningsverken beviljar statsunderstöd för utvecklande av de allmänna bibliotekens tjänster och verksamhetsformer.

Understödet kan sökas av kommuner / allmänna bibliotek. 

Ansökningstiden börjar 26.10.2022 kl. 8.00 och går ut 30.11.2022 kl. 16.15.
 
Undervisnings- och kulturministeriet beviljar regionförvaltningsverken anslag, varefter regionförvaltningsverken fattar understödsbesluten för sitt område senast den 31 mars 2023. 

De beviljade understöden ska användas före den 31 december 2024.

Ansökningarna behandlas i samarbete inom regionförvaltningsverkens biblioteksväsende.

På understödet tillämpas följande lagstiftning: Lagen om allmänna bibliotek (1492/2016) och statsunderstödslagen (688/2001).

Bibliotek

Ytterligare information

Regionförvaltningsverket i Södra Finland:

     Kristiina Kontiainen, tfn 0295 016 538

     Marko Ojala, tfn 0295 016 175

Regionförvaltningsverket i Östra Finland

     Virpi Launonen, tfn 0295 016 845

Regionförvaltningsverket i Lappland

     Satu Ihanamäki, tfn 0295 017 395 

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland

     Anu Ojaranta, tfn 0295 018 302

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland

     Mika Mustikkamäki, tfn 0295 018 843

     Jonna Toukonen, tfn 0295 018 222

Regionförvaltingsverket i Norra Finland

     Merja Kummala-Mustonen, tfn 0295 017 552

Svenskspråkiga och tvåspråkiga projekt:

     Susanne Ahlroth, tfn 0295 018 762

E-postadresserna till sakkunniga vid regionförvaltningsverken har formen: [email protected] 

Läs också:  Handbok för statsunderstöd - ansökan, användning och tillsyn (2021)