Hyppää sisältöön

Erityisavustukset valtionapukelpoisille liikunnan aluejärjestöille lasten ja nuorten harrastus- ja kesätoiminnan lisäämiseen seuratoiminnassa

Avustus

Avustusta voivat hakea liikunnan aluejärjestöt. Avustuksilla tuetaan lasten ja nuorten harrastus- ja kesätoiminnan lisäämistä ja kehittämistä seuratoiminnassa. 

Pitkittynyt korona-aika on ollut raskasta lapsille ja nuorille. Erityisesti kuormitusta on kertynyt niille, joilla on jo aiemmin ollut ongelmia esimerkiksi mielenterveyden kanssa tai haastava perhetilanne. Korona-aika vaikuttaa lasten ja nuorten kokemuksiin ja elämään myös pidemmällä aikavälillä. Pandemia on vaikuttanut seuratoiminnassa harrastaviin kahdella tavalla: uusia harrastajia ei ole tullut toimintaan mukaan, eivätkä harrastajat ole palanneet rajoitustoimien jälkeen samassa mittakaavassa takaisin harrastuksien pariin. 

Kesätoiminta on yksi niitä ratkaisevia hetkiä, jolloin lapsille ja nuorille pitää olla tarjolla matalan kynnyksen mielekästä vapaa-ajan toimintaa, joilla voidaan ehkäistä pahoinvointia, sosiaalisia ongelmia, yksinäisyyttä, syrjäytymistä sekä häiriökäyttäytymistä. Tällä avustuksella tuetaan lasten ja nuorten liikuntaa, liikuttamista ja harrastustoiminnan lisäämistä liikunta- ja urheiluseuroissa. Avustuksella lisätään seurojen elinvoimaa ja vaikutetaan lisäksi nuorten hyvinvointiin monipuolisesti, koska avustus mahdollistaa kesätyömahdollisuuksien lisäämisen. Avustuksella tuetaan seurojen elpymistä pandemian vaikutuksista.

Avustusta voi käyttää lasten ja nuorten toimintaa järjestävien kesätyöntekijöiden lyhytaikaista palkkaamista varten ajalle 1.5.-30.9.2022. 

Ministeriön myöntämää avustusta voidaan käyttää ainoastaan palkattavien työntekijöiden palkoista tai palkkioista aiheutuviin kuluihin. Avustusta ei voida käyttää lisäpalkan tai –palkkion maksamiseen järjestön koko- tai osa-aikaiselle, palvelussuhteessa jo olevalle työntekijälle.  Ministeriön myöntämällä avustuksella voidaan kattaa henkilön palkka- tai palkkiokuluista enintään 700 euron osuus/henkilö. Avustusta hakevalla järjestöllä tulee olla riittävää kokemusta työnantajana toimimisesta sen varmistamiseksi, että avustuksella palkattava työntekijä saa tehtäväänsä riittävän tuen ja ohjauksen. Lisäksi avustusta voi käyttää seurojen ja nuorten kohtuullisiin koulutuskuluihin. 

Ministeriön päätöksellä avustuksen saaja (liikunnan aluejärjestö) voi siirtää avustusta paikallisille liikunta- ja urheiluseuroille tekemällä niiden kanssa valtionavustuslain sekä ministeriön avustusehtojen mukaisen sopimuksen.

Hakuaika alkaa 8.3.2022 ja päättyy 18.3.2022 klo 16:15.

Avustuksiin on käytettävissä noin 2,2 miljoonaa. Hakijoille ilmoitetaan päätöksistä kirjallisesti sähköisen asiointipalvelun kautta.

Avustuksiin sovelletaan liikuntalakia (390/2015) ja valtionavustuslakia (688/2001).

Liikunta Nuoriso

Lisätietoja

Ylitarkastaja Sari Virta, puh. 0295 330 377
Hallinnollinen avustaja Helena Silvennoinen, puh. 0295 330 290
Asiointipalvelua koskevissa teknisissä kysymyksissä saa tukea osoitteesta: [email protected]
Katso myös opetus- ja kulttuuriministeriön opas valtionavustusten hakemisesta, käytöstä ja käytön valvonnasta.