Hyppää sisältöön

Avustuksia liikunnallisen elämäntavan hankkeille

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 16.2.2018 9.15
Tiedote
Kuva: Jouni Kallio / Liikkuva koulu

Urheiluministeri Sampo Terho on myöntänyt 1 370 420 euroa liikunnallisen elämäntavan valtakunnallisille ja alueellisille hankkeille. Avustusta sai 28 hanketta. Aluehallintovirastoille myönnettiin 2 429 580 euroa edelleen jaettavaksi paikallisiin hankkeisiin. Lisäksi Liikkuva koulu -ohjelman hankkeisiin myönnettiin 16 hankkeelle yhteensä 1 140 000 euroa. Avustukset myönnettiin Veikkauksen tuotosta.

Liikunnallisen elämäntavan valtakunnallisilla ja alueellisilla kehittämisavustuksilla tuetaan eri ikä- ja väestöryhmiin kohdentuvia terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan kehittämishankkeita. Hankkeiden avulla lisätään väestön liikkumista liikuntasuositusten mukaisesti ja liikunnallisen elämäntavan omaksumista osaksi arkea, erityisesti vähän liikkuvien keskuudessa.

Hanke voi kohdistua yksittäisiin kohderyhmiin; varhaiskasvatus, koulupäivä, ikäihmiset ja erityisryhmät. Hanke voi myös yhdistää eri ikä- ja kohderyhmiä, kuten luontoliikunta tai perheliikunta. Painopisteenä on koulun toimintakulttuurin liikunnallistaminen liittyen Liikkuva koulu -ohjelman tavoitteisiin ja toimeenpanoon.

Liikkuvan koulun tavoitteena on aktiivisempi ja viihtyisämpi koulupäivä, hyvinvoiva ja terve koululainen, oppimisen edistäminen, osallisuuden lisääminen ja yhteisöllinen toimintakulttuuri. Keskeisiä Liikkuvan koulun elementtejä ovat aktiivisuutta tukeva koulupäivän rakenne, toiminnallinen oppiminen, koulumatka- ja välituntiliikunta, liikuntaolosuhteiden ja oppimisympäristöjen kehittäminen, liikunnallinen kerhotoiminta ja aamu- ja iltapäivätoiminta sekä oppilaiden osallisuus toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa.  

Lisäksi avustusta sai Liikkuva koulu -määrärahasta 16 valtakunnallista ja alueellista hanketta. Hankkeet kohdistuivat sekä perusasteen, toisen asteen että korkeakoulujen toimintakulttuurien muuttamiseen fyysisesti aktiivisimmiksi.

- On hienoa, että avustettavien hankkeiden joukossa on myös uudenlaisia, innovatiivisia hankkeita. Yksi tällainen on Nuorten Akatemian Sporttitetti-hanke. Hankkeen tarkoituksena on luoda malli kouluille nuorten työelämään tutustumis- eli TET-jakson suorittamiseen liikuntaseurassa ja koulujen liikuntatoiminnassa, toteaa urheiluministeri Sampo Terho. Hanke toteutetaan yhteistyössä eri lajiliittojen, WAU ry:n ja muiden liikuntaorganisaatioiden kanssa.

Lisätietoja:

- erityisavustaja Toni Ahva, OKM, p. 02953 30340
- kulttuuriasiainneuvos Päivi Aalto-Nevalainen, OKM, p. 02953 30054
- hallinnollinen avustaja Helena Silvennoinen, OKM, p. 02953 30290