Hyppää sisältöön

Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen rahoitusmallien uudistamista koskevat valtioneuvoston ja opetus- ja kulttuuriministeriön asetukset lausunnoille – lausuntoaikaa 20.2.2024 saakka

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 23.1.2024 15.52
Uutinen

Opetus- ja kulttuuriministeriö on käynnistänyt 23. tammikuuta lausuntokierroksen yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen rahoitusmallien uudistamista koskevien asetusten muutoksista.

Asetusehdotukset perustuvat laajapohjaisen korkeakoulujen rahoituksen ja ohjauksen uudistamista valmistelleen opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmän ehdotukseen yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen uusiksi rahoitusmalleiksi vuodesta 2025 alkaen ja niitä koskeviksi säädöksiksi. Muutoksilla edistetään hallitusohjelman korkeakoulu- ja tiedepolitiikan tavoitteita.

Pääministeri Petteri Orpon hallituksen tavoitteena on nostaa korkeakoulututkinnon suorittaneiden nuorten aikuisten määrää mahdollisimman lähelle 50 prosenttia vuoteen 2030 mennessä. Koulutustason nostamiseksi korkeakoulutusta on suunnattava aiempaa voimakkaammin ensimmäistä tutkintoa suorittaville.

Koulutus- ja osaamistason nostamista koskevaa tavoitetta ehdotetaan edistettävän uusien, ensimmäistä tutkintoaan suorittavien opiskelijoiden määrää uudella rahoitusperusteella. Suoritetuilla tutkinnoilla ja muulla kuin tutkintoon johtavalla koulutuksella ehdotetaan säilyvän edelleen merkittävä rooli rahoituskriteereinä.

Muutoksilla lisätään myös korkeakoulujen kannustimia varmistaa, että opiskelijat valmistuvat tavoiteajassa. Läpäisyn parantamiseksi tavoitteellisessa suorittamisajassa suoritettujen tutkintojen painoarvoa ehdotetaan nostettavan.

Koulutuskapasiteetin tehokkaamman käytön edistämiseksi useamman saman tasoisen tutkinnon suorittaneista opiskelijoista korkeakouluille kohdennettavaa rahoitusta ehdotetaan pienennettäväksi. Tutkinnon suorittaneiden työllistyminen, uraseuranta ja opiskelijoilta saatava palaute koulutuksen laadusta ehdotetaan säilyvän rahoituskriteereinä.

Hallitus on sitoutunut T&K-järjestelmän kehittämisen periaatteisiin ja parlamentaarisen TKI-työryhmän ehdotusten toimeenpanoon. Ehdotetuilla muutoksilla vahvistetaan tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan merkitystä korkeakoulujen rahoituksen kohdentamisessa. Korkeakoulujen julkista rahoitusta täydentävän ulkopuolisen tutkimusrahoituksen hankkimista kannustetaan ehdotuksen mukaan vahvistamalla kansainvälisen kilpaillun T&K-rahoituksen ja yritysrahoituksen painoarvoa. Yliopistoissa suoritettujen tohtoritutkintojen painoarvoa ehdotetaan niin ikään nostettavan.

Uudistuksilla tuetaan aiempaa vahvemmin korkeakoulujen perustehtävien, koulutuksen ja tutkimuksen, kehittämistä. Ehdotuksen mukaan strategiarahoitusta kohdennetaan korkeakoululähtöisesti kunkin korkeakoulun strategiseen kehittämiseen, profiloitumiseen sekä yhteistyön ja työnjaon tukemiseen. Korkeakoulujen autonomian vahvistamiseksi nykyisestä strategiarahoitukseen kuuluvasta valtakunnallisesta ohjelmarahoituksesta ehdotetaan luovuttavan. Korkeakoulun omalle strategiatyölle tulee aiempaa vahvemmat tulevaisuussuuntautuneet kannusteet ja strategiaperusteisen rahoituksen läpinäkyvyys lisääntyy.

Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää asetusmuutoksista lausuntoja Lausuntopalvelun kautta viimeistään 20.2.2024.

Lisätietoja: