Hyppää sisältöön

Ammattikorkeakouluille 2 miljoonaa tuloksellisuusrahaa

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 20.12.2011 10.03
Tiedote -

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt ammattikorkeakouluille kaksi miljoonaa euroa tuloksellisuusrahaa. Tuloksellisuusraha myönnettiin vuoden 2010 toiminnan perusteella. Puolet tuloksellisuusrahoista jaettiin korkeakoulujen arviointineuvoston valitsemille koulutuksen laatuyksiköille ja toinen puolikas ministeriön tuloksellisuusmittareiden perusteella.

Ammattikorkeakouluille tuloksellisuuden perusteella myönnettävät määrärahat:

Tuloksellisuusrahoissa on käytetty jakoperusteena seuraavia mittareita: korkeakoulurakenne, opiskelijarekrytointi, opintoprosessin laatu ja tehokkuus, kansainvälistyminen, tutkimus- ja kehittämistoiminta sekä aluevaikuttavuus ja työelämäyhteistyö. Tuloksellisuutta on arvioitu mittarista riippuen joko suhteessa muihin ammattikorkeakouluihin, suhteessa muihin ammattikorkeakouluihin koulutusalarakenne huomioiden tai ammattikorkeakoulun omaan aikaisempaan kehitykseen verrattuna.

Korkeakoulurakenne
Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Metropolia ammattikorkeakoulu
Molemmille myönnetään 80 000 euroa.

Opiskelijarekrytointi
Yrkeshögskolan Novia
Myönnetään 50 000 euroa.
?
Opintoprosessin laatu ja tehokkuus
Mikkelin ammattikorkeakoulu
Tampereen ammattikorkeakoulu
Molemmille myönnetään 100 000 euroa.

Kansainvälistyminen
Saimaan ammattikorkeakoulu
Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Molemmille myönnetään 80 000 euroa.

Tutkimus- ja kehittämistoiminta
Arcada Nylands sv
Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Laurea ammattikorkeakoulu
Kaikille myönnetään 70 000 euroa.

Aluevaikuttavuus ja työelämäyhteistyö
Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu
Molemmille myönnetään 100 000 euroa.

Tuloksellisuusrahat koulutuksen laatuyksiköille:

Ammattikorkeakoulujen koulutuksen laatuyksiköt on valittu Korkeakoulujen arviointineuvoston opetus- ja kulttuuriministeriölle tekemän esityksen mukaisesti. Tuloksellisuusrahat on jaettu painottaen kokoaikaisten tutkinto-opiskelijoiden opiskelijamäärää. Korkeakoulujen arviointineuvosto valitsee koulutuksen laatuyksiköt kolmen vuoden välein. Tuloksellisuusrahaa ammattikorkeakouluille on myönnetty vuodesta 1994 alkaen.

Arcada-Nylands svenska yh, Arcada patient safety and learning center, 50 000 euroa
Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Tabusta seksuaalisuuden asiantuntijaosaamiseen, 140 000 euroa
Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, Oppimisen ja osaamisen tuottamisen ekosysteemi, 90 000 euroa
Lahden ammattikorkeakoulu, Muotoiluinstituutti, 110 000 euroa
Laurea-ammattikorkeakoulu, Oppimisen integroitu opiskelijakeskeinen t&k-työ, 170 000 euroa
Mikkelin ammattikorkeakoulu, kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelma, Nuorisoalan kehittäjä 100 000 euroa
Savonia-ammattikorkeakoulu, "Unelmasta totta - tuotekehittämisen ja projektoidun oppimisen avulla insinööriksi", kone- ja tuotantotekniikka, (Kuopio): 150 000 euroa
Tampereen ammattikorkeakoulu, nuorten liiketalouden koulutusohjelma, 200 000 euroa

---
Lisätietoja: OKM Ylitarkastaja Kaisu-Maria Piiroinen, puh. (09) 160 77303, KKA pääsuunnittelija Karl Holm, 09-1607 6915, 050-5604753