Hyppää sisältöön

Ammatillisen koulutuksen vienti etenee - vientikokeilut käyntiin

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 1.12.2016 8.36
Tiedote

Ammatillisen koulutuksen vientikokeilut käynnistyvät alkuvuodesta 2017. Opetushallitus on myöntänyt kokeiluluvan 11 koulutuksen järjestäjälle. Kokeilut kohdistuvat ammatillisten näyttötutkintojen vientiin. Näyttötutkintoina voidaan suorittaa ammatti- ja erikoisammattitutkintoja sekä ammatillisia perustutkintoja.

Koulutusvientikokeilut mahdollistava laki tuli voimaan 1.8.2016. Kokeiluissa voidaan poiketa esimerkiksi tutkintojen perusteista ja niissä määritellyistä kielitaitovaatimuksista tai suomalaiseen lainsäädäntöön liittyvistä vaatimuksista.

Kokeiluun valitut koulutuksen järjestäjät aikovat myydä ammatillista koulutusta 20 EU- ja ETA-alueen ulkopuoliseen maahan. Suosituimmat vientituotteet ovat yrittäjän ammattitutkinto, johtamisen erikoisammattitutkinto, kone- ja metallialan perustutkinto, prosessiteollisuuden perustutkinto sekä sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai näiden tutkintojen osat. Kaiken kaikkiaan kokeilussa mukana olevat koulutuksen järjestäjät haluavat kokeilla 18 perustutkinnon, 35 ammattitutkinnon ja 15 erikoisammattitutkinnon vientiä. Koulutuksen järjestäjät voivat myydä joko kokonaisia tutkintoja tai tutkinnon osia.

Kokeilujen perusteella saadaan tietoa siitä, miten tutkintojen vientiin liittyviä koulutusviennin esteitä on tarpeen purkaa toisella asteella. Toisen asteen koulutusvientiä pohtinut työryhmä ehdotti kesäkuussa, että ammatillisen koulutuksen tutkinnoista ja niihin valmistavasta koulutuksesta voitaisiin periä maksuja EU/ETA -alueen ulkopuolella järjestetyssä koulutuksessa. Lisäksi työryhmän mukaan on tarpeen poistaa opetuskieltä ja järjestämispaikkaa koskevat määräykset, jotka estävät tutkintokoulutuksen osien järjestämisen EU/ETA-alueen ulkopuolella.

Suomen hallituksen tavoitteena on purkaa koulutusviennin esteitä kaikilta koulutusasteilta. Tavoitteena on kasvattaa alan toimijoiden liikevaihtoa kolmanneksella vuoteen 2018 mennessä. Osana ammatillisen koulutuksen reformia edistetään ammatillisen koulutuksen vientiä lainsäädännön esteitä purkamalla.

Kokeiluluvan saaneet koulutuksen järjestäjät:

• Ammatinedistämislaitossäätiö AEL sr
• Axxel Utbildning Ab
• Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia
• Etelä-Savon Koulutus Oy
• Jyväskylän koulutuskuntayhtymä
• Kisakallion Urheiluopisto
• Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä
• Peimarin koulutuskuntayhtymä
• Suomen urheiluopiston Kannatusosakeyhtiö
• Suomen Yrittäjäopiston kannatus Oy
• Tampereen Aikuiskoulutussäätiö sr/Tampereen Aikuiskoulutuskeskus

Kartta maista, johon vientikokeilut suuntautuvat (pdf)

Lisätietoja: opetusneuvos Tarja Riihimäki, puh. 0295 3 30273

Ammatillinen koulutus Kärkihankkeet Team Finland