Hyppää sisältöön

Ammatillisen koulutuksen opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen haettavana lisärahoitusta

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 17.3.2020 17.16
Tiedote

Ammatillisen koulutuksen järjestäjät voivat hakea lisärahoitusta opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen sekä opetuksen ja ohjauksen tukitoimiin. Haettava lisärahoitus on jatkoa vuoden 2019 lopussa samaan tarkoitukseen myönnetylle rahoitukselle.

Hallitus on sitoutunut puuttumaan toisen asteen koulutuksessa havaittuihin laatuongelmiin ja ottamaan huomioon erityisesti opetus- ja ohjausresurssien riittävyyden muuttuneisiin vaatimuksiin nähden. Tavoitteena on vahvistaa edellytyksiä kokonaisten opiskelupäivien ja -viikkojen toteutumiselle hyödyntäen myös työpaikalla järjestettävää koulutusta

Vuoden 2020 talousarviossa on varattu 80 miljoonan euron lisärahoitus opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen sekä opetuksen ja ohjauksen tukitoimiin, jota ammatillisen koulutuksen järjestäjät voivat nyt hakea.

Lisärahoituksen tavoitteena on turvata jokaiselle opiskelijalle hänen tarvitsemansa opetus, ohjaus ja tuki. Erityistä huomiota kiinnitetään opiskelijoihin, jotka tarvitsevat enemmän tukea opintoihinsa. Opetuksen ja ohjauksen resurssien lisääminen on yksi keväällä käynnistyvän ammatillisen koulutuksen laadun ja tasa-arvon kehittämisohjelman keskeinen toimenpide.

Opetuksen ja ohjauksen lisäresursseja tarvitaan erityisesti perusopetuksen päättäneiden nuorten, maahanmuuttajien ja heikkojen perustaitojen varassa olevien aikuisten koulutukseen. Lisämäärärahan turvin koulutuksen järjestäjät voivat lisätä opetusta, ohjausta ja muita tukitoimia erityisesti niille opiskelijoilleen, joilla on opiskelussa eniten ongelmia tai joiden tuen tarve on muutoin suurta tai jotka ovat muusta syystä vaarassa keskeyttää opintonsa.

Lisärahoitus myönnetään ensisijaisesti laskennallisin kriteerein, joiden avulla kuvataan niitä kohderyhmiä, joille opetuksen ja ohjauksen lisäresursseja olisi tarpeen erityisesti kohdentaa. Kriteereinä käytetään vailla perusasteen jälkeistä tutkintoa olevia ja vieraskielisiä uusia opiskelijoita. Opetus- ja kulttuuriministeriön tavoitteena on merkittävästi keventää ja sujuvoittaa koulutuksen järjestäjien hakuprosesseja ja ministeriön päätöksentekoa.

Lisärahoituksen jaossa on tarkoitus painottaa alle 18-vuotiaita vailla perusasteen jälkeistä tutkintoa olevia, mikä tukee myös oppivelvollisuuden laajentamisen toteutusta. Erityisesti tässä poikkeuksellisessa tilanteessa on tärkeää, että ammatillisen koulutuksen järjestäjät saavat lisäresursseja ja että rahoituksen hakeminen on mahdollisimman helppoa.

Opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen myönnettiin lisärahoitusta jo vuoden 2019 lopussa yhteensä 20 miljoonaa euroa. Opetus- ja kulttuuriministeriön tarkoituksena on kohdentaa vuoden 2020 strategiarahoitusta opetuksen ja ohjauksen sekä oppimisympäristöjen kehittämishankkeisiin, joilla voidaan nyt haettavaksi asetettavan lisärahoituksen rinnalla varmistaa opiskelijoiden saamaa riittävää opetusta ja ohjausta. Lisäksi strategiarahoitusta on tarkoitus kohdentaa koulutuksen järjestäjien tieto-osaamisen parantamiseen sekä koulutuksen järjestäjien yhdistymisten tukemiseen ja ammattitaitokilpailujen järjestämiseen. Strategiarahoituksen haku avataan huhtikuussa.

Ammatillisen koulutuksen rahoituksen keskeisimmät haku- ja päätöksentekoaikataulut on koottu rahoituksen vuosikelloon  

Lisätietoja: ylijohtaja Mika Tammilehto, puh. 02953 30308

Hakulomakkeet julkaistaan ministeriön verkkosivuilla 18.3.2020.
 

Ammatillinen koulutus Koulutus