Hyppää sisältöön

15 miljoner euro för utveckling av yrkesutbildningen

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 23.6.2022 15.33 | Publicerad på svenska 23.6.2022 kl. 16.06
Pressmeddelande
Miehiä tietokoneen ääressä

Undervisnings- och kulturministeriet har beviljat 15 miljoner euro i strategifinansiering för 2022 för utveckling av yrkesutbildningen. I år beviljades finansiering till fem utvecklingshelheter.

Strategifinansieringen bidrar till genomförandet av den utbildningspolitiska redogörelsen. 

För utveckling av informationsledning beviljades sammanlagt 4 miljoner euro. I projektet deltar 76 utbildningsanordnare. Målet med utvecklingsprojektet för informationsledning är att åstadkomma bestående funktionella förändringar och förbättringar i informationsledningen inom yrkesutbildningen som en del av yrkesutbildningens samhälleliga genomslag och resultat samt anordnarnas strategier, mål och uppgifter.

För utveckling av ledningen och kompetensen inom digitalisering beviljades sammanlagt cirka 4 miljoner euro. I projektet deltar sammanlagt 77 utbildningsanordnare. Utvecklingsprojektet främjar den digitala kompetensen inom yrkesutbildningen. Utan tillräcklig kompetens och förmåga hos personalen och ledningen är det svårt för utbildningsanordnarna att utnyttja digitaliseringens möjligheter och möta de utmaningar den medför på ett effektivt sätt.

För utveckling av studier som stöder studiefärdigheterna beviljades totalt cirka 3,5 miljoner euro till sammanlagt 65 utbildningsanordnare. Utvecklingsprojektet syftar till att skapa en utbildningshelhet för anordnare av yrkesutbildning. Helhetens innehåll och mål ska tjäna de studerandes individuella behov och utnyttja befintlig god praxis vid genomförandet av studier som stöder studiefärdigheterna.  

Sammanslagningar av utbildningsanordnare stöds med cirka 650 000 euro, som fördelas mellan tre anordnare. Kouvolan Ammattiopisto Oy får stöd för den sammanslagning som genomfördes från och med den 1 januari 2022. Kisakalliosäätiö sr och Valtakunnallinen valmennus- ja liikuntakeskus Oy får stöd för den sammanslagning som ska genomföras från och med den 1 januari 2023.  

Dessutom stöder strategifinansieringen i år tävlingsverksamheten inom yrkesutbildningen med cirka 3 miljoner euro. Med strategifinansieringen för 2022 stöds ordnandet av tävlingarna Taitaja2023, Mästare2023, ArcticSkills2023 och SakuStars. 

- Strategifinansieringen är en viktig del av utvecklingen av yrkesutbildningens kvalitet. Genom dessa projekt utvecklas bland annat ledarskapet och förbättras de studerandes studiefärdigheter. Att förbättra kvaliteten på yrkesutbildningen är ett av våra viktigaste mål som gäller utbildningen, och med denna finansiering kan vi fortsätta arbeta mot detta mål, säger undervisningsminister Li Andersson.

Utvecklingen av informationsledningen, utvecklingen av ledningen och kompetensen inom digitalisering samt utvecklingen av studier som stöder studiefärdigheterna är omfattande nätverksprojekt, som för närvarande engagerar sammanlagt 86 anordnare av yrkesutbildning.

Finansieringsmottagare

Mer information:

  • överdirektör Petri Lempinen, tfn 02953 30180
  • Kaisa Koskimäki, sakkunnig, tfn 0295 330 043