Hyppää sisältöön

Sosiaaliturvakomitean kannanotot viimeistelyvaiheessa

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 11.11.2021 14.40
Tiedote

Sosiaaliturvakomitea kokoontui 8.11.2021 työstämään kannanottoja sosiaaliturvan uudistamiseksi. 

Kannanotot koskevat nykyisen sosiaaliturvajärjestelmän ongelmia ja linjauksia niiden ratkaisemiseksi nykyjärjestelmää uudistamalla. Ne perustuvat komitean määrittämiin sosiaaliturvan neljään keskeiseen ongelmakokonaisuuteen. Kannanottoluonnoksen hyväksyminen on tarkoitus tehdä komitean kokouksessa 31.1.2022, minkä jälkeen sosiaaliturvakomitean jaostot alkavat valmistella niissä kuvattuihin ongelmiin ratkaisuehdotuksia. Puheenjohtajiston valmistelema luonnos kannanotoista julkaistiin ensimmäisen kerran toukokuussa 2021, ja sitä on sen jälkeen päivitetty työn edetessä.

Työkokous keskittyi kannanottojen keskeneräisten osien viimeistelyyn. Komitea keskusteli muun muassa sosiaaliturvan, kokoaikaisen ja osa-aikaisen työn, matalapalkkaisen työn ja yrittämisen tukemisen suhteesta. Yrittäjien sosiaaliturvasta keskusteltiin myös kausiluontoisuuden, toimialakohtaisten erityispiirteiden huomioimisen sekä palveluiden näkökulmasta. Keskustelua käytiin lisäksi siitä, miten kokoaikatyö sopii yleistavoitteeksi ja miten se suhteutuu erilaisiin elämäntilanteisiin, esimerkiksi niihin, joissa täyttä työkykyä ei ole. 

Opiskelijoiden sosiaaliturvaa käsiteltiin muun muassa nopean valmistumisen tavoitteen osalta.

Keskustelu etuuksien ja palveluiden yhteensovittamisen ongelmista painottui palveluiden saatavuuteen, vaikuttavuuteen ja velvoittavuuteen. 

Jatkuvan oppimisen ja osaamisen kehittämisen sosiaaliturvaa käsittelevä kannanotto oli ensimmäistä kertaa komitean käsittelyssä. Kannanoton mukaan osaamisen kehittämistä tuetaan jatkossakin eri etuusjärjestelmissä henkilön tilanteen ja etuuksissa määriteltyjen tavoitteiden mukaan. Kannanoton tavoitteena on tukea työelämän muutosta osaamisen kehittämisen kautta ennakoivasti jo työn ohessa ja nopeasti reagoiden työuran katkoksissa, huomioida uusia koulutustarpeita ja -tarjontaa sekä tukea erityisesti aliedustettujen ryhmien osallistumista. 

"Komiteassa ja jaostoissa on tehty iso ja kattava työ kannanottojen sekä sosiaaliturvan ongelmakokonaisuuksia kuvaavien raporttien parissa. Nyt ollaan loppusuoralla ja siitä kiitos kuuluu kaikille työhön osallistuneille. Seuraavaksi käynnistyy jaostojen työ näiden ongelmien ratkaisuehdotusten parissa. Uudistustyö etenee seuraavaan vaiheeseensa", kertoo komitean puheenjohtaja Pasi Moisio.

Sosiaaliturvakomitean välimietinnön alustava rakenne 

Sosiaaliturvakomitean välimietinnön koostaminen käynnistyy. Välimietinnön on tarkoitus valmistua alkuvuonna 2023 ja se kokoaa komitean työskentelyn siihenastiset tärkeimmät tulokset. Komitean välimietinnön alustava rakenne on:

1. Nykyjärjestelmän arvopohja, perusoikeusperusta, periaatteet ja rahoitusrakenne 
2. Pitkän aikavälin tavoite sosiaaliturvan tasosta, kattavuudesta ja rahoituksesta 
3. Nykyjärjestelmän ongelmat ja uudistusehdotukset 
4. Sosiaaliturvan vaihtoehtoiset järjestämistavat 
5. Komitean linjaukset pitkän aikavälin uudistamisen periaatteista ja rakenteista.


Sosiaaliturvakomitean seuraavat kokoukset

Marraskuun kokous 29.11.

  • Työelämän murros, asumis- ja työperusteinen sosiaaliturva ja kansainvälinen liikkuvuus, muut sovittavat teemat, kannanottojen työstäminen, ongelmaraporttien lopullisten versioiden hyväksyminen 

Tammikuun kokous 31.1. 

  • Toimeenpano ja digitalisaatio, tiedonhallinta ja tietosuoja, kannanottoluonnoksen periaatteiden hyväksyminen 

Helmikuun työkokous 14.2. 
Maaliskuun kokous 21.3. 
Huhtikuun työkokous 25.4. 
Toukokuun kokous 23.5.

Kokousmateriaali:

Lisätietoja:

sosiaaliturvakomitean puheenjohtaja, tutkimusprofessori Pasi Moisio, p. 029 524 7228, [email protected]
sosiaaliturvakomitean 2. varapuheenjohtaja, osastopäällikkö Heli Backman, p. 0295 163 668
sosiaaliturvakomitean 3. varapuheenjohtaja, johtaja Liisa Siika-aho, p. 0295 163 085
viestintäasiantuntija Tuulia Nieminen, p. 0295 163 635
Pasi Moisiota lukuun ottamatta sähköpostiosoitteet muotoa [email protected]