Hyppää sisältöön

Hallitus linjasi tukipaketista kulttuuriin, taiteeseen, liikuntaan ja tapahtuma-alalle

opetus- ja kulttuuriministeriötyö- ja elinkeinoministeriövaltioneuvoston viestintäosastovaltiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 21.4.2021 17.33
Tiedote 252/2021
kuva: sirkuskoulu OKM

Hallitus linjasi tukipaketista, joka kohdennetaan kulttuurille, taiteelle, liikunnalle ja tapahtuma-alalle. Paketilla tuetaan kulttuurin, taiteen, liikunnan ja tapahtuma-alan elpymistä pandemiasta. Tavoitteena on tukea sisällöntekijöitä ja samalla luoda edellytyksiä järjestäjille, jotta alalle syntyy työtä ja ihmisille mahdollisuuksia osallistua tapahtumiin, kun yhteiskunta avautuu. Tukipaketin suuruus tulee olemaan 230,86 miljoonaa euroa, ja se sisältyy toiseen lisätalousarvioesitykseen. Lisätalousarvioesitys annetaan eduskunnalle 29. huhtikuuta.

Hallitus haluaa tukea kulttuurin, taiteen, liikunnan ja tapahtuma-alan elpymistä pandemiasta osana koko yhteiskunnan jälleenrakentamista ja ihmisten toipumista. Lisämäärärahalla tuetaan alojen toimijoita sekä turvataan toiminnan jatkuvuutta. Tukipaketissa huomioidaan erityisesti alan moninaisuus ja työnteon erilaiset muodot, kuten keikkatyöläiset, itsensä työllistäjät, yksinyrittäjät, freelancerit ja toiminimellä toimivat. Paketista suunnataan kulttuuriin ja taiteeseen 127,36 milj. euroa, liikuntaan 18,5 milj. euroa ja tapahtuma-alalle tapahtumatakuun muodossa 85 milj. euroa. 

Kulttuurin ja taiteen kokonaisuus muodostuu apurahoista ja kulttuurialan toimijoille myönnettävistä avustuksista. Määrärahat kohdennetaan laajasti eri taiteen ja kulttuurin sektoreille. Noin puolet, 64,8 milj. euroa, kohdennettaisiin alan ammattilaisille apurahoina sekä toiminimille ja yksinyrittäjille avustuksina. Tuet jakaisi Taiteen edistämiskeskus Taike. 

Opetus- ja kulttuuriministeriön jaettavaksi varattaisiin vapaan kentän yhteisöille eri taiteenaloilla yhteensä 15 milj. euroa, kansallisille taidelaitoksille ja valtionosuutta saaville teattereille, orkestereille ja museoille yhteensä 20 milj. euroa ja yleishyödyllisenä toimintana järjestettävien ja alle 150 000 liikevaihdon osakeyhtiömuotoisten järjestäjien järjestämille kulttuuritapahtumille ja festivaaleille, kesäteattereille ja uskonnollisille kesätapahtumille yhteensä 10,5 milj. euroa.

Kulttuuriperintöalan toimijoille ja seurantaloille kohdennettaisiin yhteensä 3,5 milj. euroa, valtionosuuden ulkopuolella toimiville taiteen perusopetuksen järjestäjille 4 milj. euroa ja alan virastoille 1,5 milj. euroa. Pienten ja keskisuurten elokuvateattereiden avustuksiin varattaisiin 8 milj. euroa, jotka Suomen elokuvasäätiö jakaisi.

Liikunnan toimialalle esitetään 18,5 milj. euron määrärahaa. Määrärahasta kohdennettaisiin liikunta- ja urheiluseuroille 9 milj. euroa, valtakunnallisille ja alueellisille liikuntajärjestöille 6 milj. euroa ja peruuntuneille tai tappioita kärsineille tapahtumille sekä tuleville tapahtumille 3,5 milj. euroa.  

Tapahtumatakuuseen varataan yhteensä 85 miljoonaa euroa. Työ- ja elinkeinoministeriö valmistelee parhaillaan hallituksen esitystä tapahtumatakuusta. Tapahtumajärjestäjät ja heidän alihankkijansa hakisivat tapahtumatakuuta Valtiokonttorista. Se olisi ennakollinen maksusitoumus, joka annettaisiin tapahtumajärjestäjälle tämän ilmoittamista kustannuksista. Jos tapahtuma peruttaisiin tai sen laajuutta rajoitettaisiin lain tai viranomaisen määräyksestä, korvausta maksettaisiin toteutuneista kustannuksista 85 prosenttisesti. Takuu koskisi 1.6.–31.12.2021 peruttuja tilaisuuksia.

Lisätietoja:
ylijohtaja Riitta Kaivosoja, p. 0295 330 129, opetus- ja kulttuuriministeriö
ylijohtaja Esko Ranto, p. 0295 330 115, opetus- ja kulttuuriministeriö
teollisuusneuvos Mikko Huuskonen, p. 0295 063 732, työ- ja elinkeinoministeriö