Hyppää sisältöön

Hallitus käsitteli iltakoulussa Suomi liikkeelle -ohjelmaa ja liikkumisen yhteiskunnallisia vaikutuksia

opetus- ja kulttuuriministeriövaltioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 29.2.2024 19.33
Tiedote
Taukojumppa hallituksen iltakoulussa.

Hallitus sai iltakoulussaan torstaina 29.2.2024 katsauksen Suomi liikkeelle -ohjelman tilanteeseen. Suomi liikkeelle -ohjelmalla hallitus edistää kansalaisten mahdollisuuksia liikkua ja liikkumista tukevia arjen valintoja.

Jos suomalaiset liikkuisivat enemmän, he olisivat terveempiä ja voisivat paremmin. Suomi liikkeelle -ohjelman tavoitteena on, että kaikenikäiset kansalaiset liikkuisivat nykyistä enemmän.

”Yksilöiden kannalta liikkumisessa on kyse terveydestä, hyvinvoinnista, arjessa jaksamisesta ja elämän merkityksellisyydestä. Yhteiskunnan kannalta puhutaan esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksista, työkyvystä, väestön mielenterveydestä ja maanpuolustuskyvystä”, korostaa liikunta-, urheilu- ja nuorisoministeri Sandra Bergqvist.

Ohjelmaan on varattu vuosittain 20 miljoonan euron budjetti koko hallituskauden ajaksi. Vuonna 2024 rahoitusta kohdennetaan muun muassa Liikkuva koulu ja Liikkuva opiskelu -toimintaan, liikuntaneuvonnan laajentamiseen sekä lähivirkistysalueiden kunnostamiseen ja kehittämiseen.

”Suomi liikkeelle -ohjelmassa huomio on erityisesti arjessa tapahtuvassa liikkumisessa.  Tavoitteena on, että liikkumiselle on jatkossa yhä paremmat mahdollisuudet, ja että ihmisten tekisivät yhä useammin valinnan liikkua”, toteaa Liikunnallisen elämäntavan ja toimintakyvyn ministerityöryhmän puheenjohtaja, tiede- ja kulttuuriministeri Sari Multala.

Ministerityöryhmä seuraa ja ohjaa Suomi liikkeelle -ohjelman toteutusta. Hallitusohjelmassa on sovittu yhteensä 16:sta ohjelman toimenpiteestä.

Hallituksen iltakoulu pidettiin torstaina Urhea-hallissa Helsingissä, jossa ministerit pääsivät tutustumaan vuonna 2021 avatun huippu-urheilukeskuksen tiloihin sekä erilaisiin liikuntamuotoihin.

Ministerit kuulivat iltakoulussa myös UKK-instituutin johtajan Tommi Vasankarin alustuksen liikkumattomuuden yhteiskunnallisista vaikutuksista.

Lisätietoja: valtioneuvoston viestintäjohtaja Päivi Paasikoski, p. 040 547 6279, valtioneuvoston kanslia, ja Minttu Korsberg p. 029 533 0018, pääsihteeri, Suomi liikkeelle -ohjelma, [email protected]