Työikäisten osaamisen tunnistaminen

Perjantai 6.10.2023 klo 10.00 –  12.00

opetus- ja kulttuuriministeriö työ- ja elinkeinoministeriö

Tule Osaaminen näkyviin -viikon tilaisuuteemme kuulemaan, miksi kaikenlaisen osaamisen näkyväksi tekeminen on tärkeää ja miten Osaamisen tunnistamisen työryhmä edistää osaamisen näkyväksi tekemistä. Tilaisuus järjestetään etäyhteyksin perjantaina 6.10.2023 klo 10.00 - 12.00

Tilaisuudessa Itä-Suomen yliopiston yliopistotutkija Soila Lemmetty tarjoaa tutkimustietoon pohjautuvia näkökulmia osaamisen näkyväksi tekemisestä sekä sen tärkeydestä työpaikoilla. Työterveyslaitoksen erityisasiantuntija Pinja Ryky esittelee TYÖ2030-ohjelmasta saatuja näkökulmia jatkuvan oppimisen ja osaamisen tunnistamisen edistämisestä työpaikoilla. Lisäksi tutustutaan työikäisten osaamisen tunnistamisen hankkeessa käynnistyneeseen selvitykseen ja kokeiluhankkeisiin. 
 

Voit osallistua tilaisuuteen tästä linkistä.

Alustava ohjelma


10.00 Tervetuloa tilaisuuteen 

10.10–10.40 Osaamisen tunnistaminen jatkuvan oppimisen keskiössä
Soila Lemmetty, yliopistotutkija, Itä-Suomen yliopisto 

10.40–10.55 Jatkuva oppiminen ja osaamisen tunnistaminen teoriasta käytäntöön TYÖ2030- ohjelmassa
Pinja Ryky, erityisasiantuntija, Työterveyslaitos 

Osaamisen tunnistamisen selvitys- ja kokeiluhankkeet 

11.00–11.15 Selvitys osaamisen tunnistamisen hyvistä käytännöistä 
Eedla Rahikainen, Demos Helsinki Oy 
Mikko Ulander, Innolink

11.15–11.40 Kokeilut osaamisen tunnistamisen edistämisestä pk-yrityksissä ja osaamisen tunnistamisen malli työvoiman ulkopuolella oleville maahanmuuttajille 
•    Outi Ihanainen-Rokio, Vertaisopisto
•    Tanja Vanharanta, Sosiaalipalvelu Ote
•    Anniina Torppavirta, Hyria Business Institute Oy
•    Petteri Sääskilahti, Spring House Oy
•    Tanja Sandberg, Axxell Utbildning ab 

11.40–12.00 Kommenttipuheenvuorot ja tilaisuuden päättäminen 
•    Miika Sahamies, Akava 
•    Mirja Hannula, Elinkeinoelämän keskusliitto EK

Tilaisuuden juontaa Anna Ståhle. 


Tilaisuuteen liittyviin kysymyksiin vastaa erityisasiantuntija Jenni Larjomaa ([email protected]), työ- ja elinkeinoministeriö.


Osaamisen tunnistamisen työryhmä

Hankkeessa toteutettavat kokeilut ja selvitykset liittyvät työ- ja elinkeinoministeriön ja opetus- ja kulttuuriministeriön perustaman osaamisen tunnistamisen työryhmän työhön.

Osaamisen tunnistamisen työryhmä on perustettu edistämään ja ohjaamaan työpaikoilla ja koulutusjärjestelmän ulkopuolella hankitun osaamisen tunnistamisen työvälineiden ja menettelyjen luomista.

Työryhmän työskentely käynnistyi syksyllä 2021 ja toimenpiteet rahoitetaan EU:n elpymis- ja palautumistukivälineen (RRF) avulla.

Lisätietoa hankkeesta