Arviomäärärahan ylitys OKM/2024/9

« Raha-asiainvaliokunta 1.2.2024 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Arviomäärärahan ylitys momentilta 29.01.29 (Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot) vuoden 2023 talousarviossa.

Ministeri

Anna-Maja Henriksson

Esittelijä

Talousjohtaja Pasi Rentola, p. +358 295 330 211

Asia

Valtion vuoden 2023 talousarviossa momentille 29.01.29, Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot, on myönnetty 34 000 000 euroa. Määräraha on kehyksen ulkopuolinen.

Määrärahan käyttö on ylittänyt talousarviossa arvioidun arvonlisäverollisten ostojen määrän sekä tavaroiden ja palvelujen nopean hinnan kohoamisen vuoksi. Valtiokonttorista 19.1.2024 saadun tiedon mukaan momentilta 29.01.29 maksetut talousarviokirjanpidon mukaiset arvonlisäveromenot olivat vuonna 2023 yhteensä 36 973 919,27 euroa, mikä on 2 973 919,27 euroa enemmän kuin momentin arviomääräraha. Arviomäärärahan ylitystä käsiteltiin valtioneuvoston raha-asiainvaliokunnan istunnossa RV 8/2024 torstaina 25.1.2024, jossa valiokunta puolsi esitystä. Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi päätöksessään VN/2481/2024-OKM-3 momentin 29.01.29 arviomäärärahalle ylitysluvan 2 974 000 eurolle.

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus ilmoitti kuitenkin 26.1.2024, että momentilta 29.01.29 maksetut talousarviokirjanpidon mukaiset arvonlisäveromenot olivat vuonna 2023 yhteensä 36 975 023,47 euroa, mikä on 1 104,20 euroa korkeampi, kuin 25.1.2024 raha-asianvaliokunnassa puollettu ylitys.

Esitys

Puolletaan

Päätös

Raha-asiainvaliokunta puolsi ehdotusta.