Lautakunnan asettaminen OKM/2024/8

« Valtioneuvoston yleisistunto 8.2.2024 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Kuvaohjelmalautakunta toimikaudeksi 1.4.2024 - 31.3.2027

Ministeri

Sari Multala

Esittelijä

KULTTUURIASIAINNEUVOS Laura Mäkelä, p. +358 295 330 224

Asia

Kuvaohjelmalain (710/2011) 32 §:ssä tarkoitetun kuvaohjelmalautakunnan asettaminen. Kuvaohjelmalautakunta toimii muutoksenhakuelimenä Kansallisen audiovisuaalisen instituutin tekemissä kuvaohjelmien luokittelupäätöksissä sekä päätöksissä, jotka instituutti on antanut sen ulkopuolisten kuvaohjelmaluokittelijoiden päätöksistä tehtyihin oikaisuvaatimuksiin.

KOKOONPANO:

Jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet (varajäsenet sulkeissa)

Puheenjohtaja:

Oikeustieteen kandidaatti, hankejohtaja Tuula Lybeck

Varapuheenjohtaja:

Oikeustieteen kandidaatti, hallitusneuvos Joni Hiitola

Jäsenet:

Kasvatustieteen tohtori Reijo Kupiainen

(Filosofian tohtori Heta Mulari)

Lääketieteen lisensiaatti, lastenpsykiatrian erikoislääkäri Janna Manninen

(Lääketieteen tohtori Riikka Riihonen)

Yhteiskuntatieteiden tohtori Satu Valkonen

(Filosofian maisteri, erityisasiantuntija Marjo Kovanen)

Filosofian tohtori, tutkija Jaakko Seppälä

(Filosofian tohtori, arkistonjohtaja Outi Hupaniittu)

TOIMIKAUSI: 1.4.2024 - 31.3.2027

KUSTANNUKSET: Opetus- ja kulttuuriministeriö vahvistaa lautakunnan jäsenten palkkioiden perusteet. Palkkiot maksetaan Kansallisen audiovisuaalisen instituutin toimintamenoista. Lautakunnan sihteeri- ja toimistotehtävät hoidetaan Kansallisen audiovisuaalisen instituutin mediakasvatus- ja kuvaohjelmaluokittelun vastuualueella.

Esitys

Valtioneuvosto asettaa kuvaohjelmalautakunnan toimikaudeksi 1.4.2024-31.3.2027

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen.