Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen OKM/2024/44

« Valtioneuvoston yleisistunto 27.6.2024 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain 12 §:n muuttamisesta (HE 42/2024 vp; EV 56/2024 vp)

EV 56/2024 vp

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Anna-Maja Henriksson

Esittelijä

Hallitussihteeri Elisa Kotiniemi, p. +358 295 330 143

Esitys

Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain 12 §:n muuttamisesta ja

määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä elokuuta 2024

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen.