Neuvottelukunnan asettaminen OKM/2024/31

« Valtioneuvoston yleisistunto 18.4.2024 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Opintotukiasiain neuvottelukunnan asettaminen toimikaudeksi 1.5.2024 – 30.4.2027

Ministeri

Anna-Maja Henriksson

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Virpi Hiltunen, p. +358 295 330 110

Asia

Neuvottelukunnan ehdotettu kokoonpano on seuraava (suluissa henkilökohtainen varajäsen):

Puheenjohtaja

Ylijohtaja Esko Ranto, opetus- ja kulttuuriministeriö

(Johtaja Kati Lounema, opetus- ja kulttuuriministeriö)

Varapuheenjohtaja

Erikoissuunnittelija Erno Hyvönen, opetus- ja kulttuuriministeriö

(suunnittelija Markus Ylimaa, opetus- ja kulttuuriministeriö)

Muut jäsenet

Neuvotteleva virkamies Sanna Nieminen, valtiovarainministeriö

(Erityisasiantuntija Juuso Mäkinen, valtiovarainministeriö)

Hallitussihteeri Pekka Paaermaa, sosiaali- ja terveysministeriö

(Neuvotteleva virkamies Kirsi Päivänsalo, sosiaali- ja terveysministeriö)

Johtava asiantuntija Jani Lehto, työ- ja elinkeinoministeriö

(Neuvotteleva virkamies Markku Virtanen, työ- ja elinkeinoministeriö)

Etuuspäällikkö Piia Kuusisto, Kansaneläkelaitos

(Juristi Reeta Paatelma, Kansaneläkelaitos)

Erikoissuunnittelija Ilpo Lahtinen, Kansaneläkelaitos

(Juristi Linda Reinikainen, Kansaneläkelaitos)

Kehityspäällikkö Jussi Karhunen, Finanssiala ry

(Lakimies Antti Laitila, Finanssiala ry)

Sosiaalipolitiikan asiantuntija Sonja Naalisvaara, Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ry

(Koulutuspolitiikan asiantuntija Nikolas Bursiewicz, Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ry)

Sosiaalipolitiikan asiantuntija Erica Alaluusua, Suomen opiskelijakuntien liitto - SAMOK ry

(Toiminnanjohtaja Vellu Taskila, Suomen opiskelijakuntien liitto - SAMOK ry)

Edunvalvonnan asiantuntija Suvituuli Lundmark, Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto - SAKKI ry

(Pääsihteeri Eemeli Rajala, Suomen Opiskelija-Allianssi - OSKU ry)

Sosiaalipoliittinen asiantuntija Iiris Hynönen, Suomen Lukiolaisten Liitto ry

(Koulutuspoliittinen asiantuntija Aliisa Toivanen, Suomen Lukiolaisten Liitto ry)

Opintoasiainjohtaja Petri Sjöblom, Turun yliopisto

(Vastaava päällikkö Tarja Kalliomäki-Linnas, Tampereen ammattikorkeakoulu TAMK)

Rehtori Anu Kuosmanen, Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos KAO

(Rehtori Jukka Mustonen, Itä-Savon koulutuskuntayhtymä Samiedu)

Ehdotettu opintotukiasiain neuvottelukunnan kokoonpano on naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain (609/1986) 4 a §:n mukainen varsinaisten jäsenten osalta.

Esitys

Valtioneuvosto asettaa opintotukiasiain neuvottelukunnan toimikaudeksi 1.5.2024 – 30.4.2027

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen.

Liitteet

  1. muistio