Valtioneuvoston asetus OKM/2023/36

« Valtioneuvoston yleisistunto 17.5.2023 12.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Valtioneuvoston asetus opetus- ja kulttuuriministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta

Ministeri
Li Andersson
Esittelijä
Anita Lehikoinen, Kansliapäällikkö p.+35 8295330182
Asia
Asetuksen 2 §:ssä säädetään opetus- ja kulttuuriministeriön toimialaan kuuluvista virastoista, laitoksista, yhtiöistä ja muista toimielimistä. Pykälä ehdotetaan muutettavaksi vastaamaan voimassa olevaa lainsäädäntöä ja hallinnonalan virastorakennetta. Asetuksen ehdotetaan tulevan voimaan 20 päivänä toukokuuta 2023.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen opetus- ja kulttuuriministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta
Vaikutukset
Asetusmuutoksella ei ole taloudellisia vaikutuksia.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen