Vuokrasopimus OKM/2023/26

« Raha-asiainvaliokunta 23.3.2023 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Museoviraston Suomen kansallismuseon lisärakennuksen vuokraamista koskevan hallintosopimuksen hyväksyminen

Ministeri

Antti Kaikkonen

Esittelijä

Kulttuuriasiaineuvos Eeva Teräsvirta, p. +35 8295330082

Asia

Opetus- ja kulttuuriministeriö oikeuttaisi Museoviraston tekemään Senaatti-kiinteistöjen kanssa Suomen kansallismuseon lisärakennuksen vuokraamista koskevan hallintosopimuksen yhteensä 4131,50 m2 tiloista. Sopimus tulisi voimaan 1.6.2026 ja sopimus olisi voimassa toistaiseksi. Valtion vuoden 2023 talousarvioon momentille 29.80.20 sisältyvän valtuuden mukaan Museovirasto oikeutetaan tekemään vuokrasopimus Suomen kansallismuseon lisärakennuksesta siten, että Kansallismuseon vuokrauksesta aiheutuvat kokonaismenot vuosina 2026—2040 olisivat yhteensä enintään 144 000 000 euroa. Vuokrasopimuksesta aiheutuva lisäkustannus olisi enintään 4 750 000 euroa vuodessa.

Esitys

Puolletaan

Vaikutukset

Suomen kansallismuseon lisärakennus laajentaa museon palveluita, tiloja ja toimintamahdollisuuksia. Lisärakennus mahdollistaa laadukkaiden, ajanmukaisten ja kansainvälisten näyttelyiden tarjoamisen yleisöille sekä aiempaa laajempien kulttuuri-, taide- ja vapaa-ajan tapahtumien järjestämisen. Lisärakennus luo puitteet monimuotoiselle, laajasti eri yleisöjä tavoittavalle ja yhdistävälle toiminnalle, mikä vahvistaa Suomen kansallismuseon vaikuttavuutta kansallisena kulttuurilaitoksena. Kansallismuseon lisärakennuksen vuosivuokra olisi 4 727 500 € (ALV 0 %). Vuokramenojen lisäys on otettu huomioon vuosia 2024—2027 koskevassa kehysvalmistelussa. Lisärakennuksesta aiheutuva vuokramenojen lisäys vuosina 2026—2040 on 71 milj. € (ALV 0%). Kansallismuseon vuokrasopimusten yhteenlaskettu kokonaisarvo on 125 milj. € (ALV 0%).

Päätös

Raha-asiainvaliokunta puolsi ehdotusta

Liitteet

  1. Muistio