Valtioneuvoston asetus OKM/2022/108

« Valtioneuvoston yleisistunto 19.1.2023 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

1) Valtioneuvoston asetus perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta annetun valtioneuvoston asetuksen 6 §:n muuttamisesta 2) Valtioneuvoston asetus perusopetusasetuksen 3 §:n muuttamisesta

Ministeri

Li Andersson

Esittelijä

Hallitusneuvos Marjaana Larpa, p. +358 295 330 480

Asia

Esitykset liittyvät pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelman mukaisesti laadittuun uudistettuun kansalliskielistrategiaan, joka turvaa kaikkien oikeuden saada palvelua kansalliskielillä ja parantaa kieli-ilmapiiriä. Pääministeri Marinin hallitus linjasi vuoden 2023 talousarviota käsittelevässä budjettiriihessä 1.9.2022, että B1-kielen opetusta lisätään yhdellä vuosiviikkotunnilla, joka osoitetaan vuosiluokille 7–9. Asetusta perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta ehdotetaan muutettavaksi siten, että 7. luokalla tulisi jatkossa opettaa B1-kieltä 2 vuosiviikkotuntia ja 8.–9.luokalla yhteensä 3 vuosiviikkotuntia. Lisäyksen johdosta myös perusopetusasetuksen vuosittaista kokonaistuntimäärää tulisi nostaa 7. vuosiluokalla yhdellä tunnilla. Asetusten ehdotetaan tulevan voimaan 1 päivänä elokuuta 2024.

Esitys

Valtioneuvosto antaa asetuksen perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta annetun valtioneuvoston asetuksen 6 §:n muuttamisesta sekä asetuksen perusopetusasetuksen 3 §:n muuttamisesta (RV)

Vaikutukset

Yhden vuosiviikkotunnin lisääminen vuosiluokille 7–9 lisää kuntien kustannuksia mm. palkkojen ja oppimateriaalien muodossa. Päätös edellyttää, että julkisen talouden suunnitelmaan vuosille 2024–2027 momentille 28.90.30 osoitetaan B1-kielen laajuuden muutoksen johdosta 4 135 000 euroa vuodelle 2024, joka vastaa 5/12 muutoksen kokonaiskustannuksesta ja 9 925 000 euroa vuodesta 2025 alkaen. Lisäksi opetussuunnitelmien valmistelutyöhön sekä uudistuksen toimeenpanoon ja seurantaan esitetään 1 000 000 euroa vuosina 2023 ja 2024 momentille 29.10.20. Vuotta 2024 koskeva määräraha esitetään julkisen talouden suunnitelmaan 2024–2027.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen