Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen OKM/2022/63

« Valtioneuvoston yleisistunto 20.12.2022 14.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain ja vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta (HE 158/2022 vp; EV 161/2022 vp)

HE 158/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Li Andersson
Esittelijä
Hallitusneuvos Joni Hiitola, p. +35 8295330108
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta ja lain vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2023
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen