Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen OKM/2022/61

« Valtioneuvoston yleisistunto 24.11.2022 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

a) Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi perusopetuslain 26 §:n muuttamisesta (HE 162/2022 vp; EV 128/2022 vp) b) Eduskunnan vastaukseen sisältyvä lausuma

HE 162/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Li Andersson
Esittelijä
Marja Penttilä, Hallitusneuvos p.+35 8295330400
Asia
Eduskunta edellyttää, että hallitus seuraa ja arvioi oppilas- ja opiskeluhuollon palveluiden toimivuutta etenkin monialaisen yhteistyön näkökulmasta hyvinvointialueille siirron jälkeen.
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain perusopetuslain 26 §:n muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä elokuuta 2023 sekä määrää eduskunnan lausuman merkittäväksi pöytäkirjaan ja ryhtyy lausumasta aiheutuviin toimenpiteisiin
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen