Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen OKM/2022/60

« Tasavallan presidentin esittely 25.11.2022 11.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta annetun lain muuttamisesta (HE 161/2022 vp; EV 127/2022 vp)

HE 161/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Li Andersson
Esittelijä
Jenni Nuutinen, Hallitussihteeri p.+35 8295330230
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta annetun lain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2023
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen