Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen OKM/2022/62

« Tasavallan presidentin esittely 25.11.2022 11.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi valtion rahoituksesta kansallisille taidelaitoksille ja Kansallisgalleriasta annetun lain 29 §:n muuttamisesta (HE 157/2022 vp; EV 113/2022 vp)

HE 157/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Petri Honkonen
Esittelijä
Joni Hiitola, Hallitusneuvos p.+35 8295330108
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain valtion rahoituksesta kansallisille taidelaitoksille ja lain Kansallisgalleriasta annetun lain 29 §:n muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2023
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen