Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen OKM/2022/31

« Tasavallan presidentin esittely 8.7.2022 10.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi oppivelvollisuuslain muuttamisesta sekä siihen liittyviksi laeiksi (HE 54/2022 vp; EV 95/2022 vp)

HE 54/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Krista Mikkonen
Esittelijä
Hallitusneuvos Marjaana Larpa, p. +35 8295330480
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa liitteenä olevat lait, jotka sisältyvät eduskunnan vastaukseen hallituksen esitykseen laiksi oppivelvollisuuslain muuttamisesta sekä siihen liittyviksi laeiksi ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä elokuuta 2022
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen