Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen OKM/2022/31

« Tasavallan presidentin esittely 8.7.2022 10.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi oppivelvollisuuslain muuttamisesta sekä siihen liittyviksi laeiksi (HE 54/2022 vp; EV 95/2022 vp)

HE 54/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Krista Mikkonen

Esittelijä

Hallitusneuvos Marjaana Larpa, p. +358 295 330 480

Esitys

Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa liitteenä olevat lait, jotka sisältyvät eduskunnan vastaukseen hallituksen esitykseen laiksi oppivelvollisuuslain muuttamisesta sekä siihen liittyviksi laeiksi ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä elokuuta 2022

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen