Valtioneuvoston asetus OKM/2022/40

« Valtioneuvoston yleisistunto 9.6.2022 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Valtioneuvoston asetus tutkintojen ja muiden osaamiskokonaisuuksien viitekehyksestä annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta

Ministeri
Li Andersson
Esittelijä
Maria Soininen, Hallitussihteeri p.+35 8295150072
Asia
Asetuksella ehdotetaan muutettavan tutkintojen ja muiden osaamiskokonaisuuksien viitekehyksestä annetun valtioneuvoston asetuksen liitettä. Liitteen tasolle kolme (3) lisättäisiin uusi 1.8.2022 alkava tutkintokoulutukseen valmentava koulutus (TUVA), joka korvaa lukiokoulutukseen valmistavan koulutuksen (LUVA) sekä ammatilliseen koulutukseen valmentavan koulutuksen (VALMA). Lisäksi liitteen tasolle 3 lisättäisiin kansanopistojen oppivelvollisille suunnattu vapaan sivistystyön koulutus. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä elokuuta 2022.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen tutkintojen ja muiden osaamiskokonaisuuksien viitekehyksestä annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen