Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen OKM/2021/8

« Tasavallan presidentin esittely 13.5.2022 11.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen elokuvien yhteistuotannosta tehdyn Euroopan neuvoston yleissopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä laiksi elokuvien yhteistuotannosta tehdystä eurooppalaisesta yleissopimuksesta (HE 223/2021 vp; EV 6/2022 vp)

HE 223/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Petri Honkonen
Esittelijä
Hanna Kiiskinen, Hallitusneuvos p.+35 8295330086
Esitys
Tasavallan Presidentti hyväksyy elokuvien yhteistuotannosta tehdyn Euroopan neuvoston yleissopimuksen sekä vahvistaa lain elokuvien yhteistuotannosta tehdystä Euroopan neuvoston yleissopimuksesta ja lain elokuvien yhteistuotannosta tehdystä eurooppalaisesta yleissopimuksesta
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen