Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen OKM/2021/30

« Tasavallan presidentin esittely 29.6.2021 13.30

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi perusopetuslain ja Helsingin eurooppalaisesta koulusta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta (HE 93/2021 vp; EV 94/2021 vp)

HE 93/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Jussi Saramo
Esittelijä
Anne-Marie Brisson, Hallitusneuvos p.+35 8295330079
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain perusopetuslain väliaikaisesta muuttamisesta ja lain Helsingin eurooppalaisesta koulusta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä elokuuta 2021
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen