Valtioneuvoston asetus (ilm EK:lle) OKM/2020/16

« Valtioneuvoston yleisistunto 17.3.2020 13.30

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Valtioneuvoston asetus varhaiskasvatuksen sekä opetuksen ja koulutuksen järjestämisvelvollisuutta koskevista rajoituksista

A 3/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Li Andersson
Esittelijä
Eerikki Nurmi, Lainsäädäntöneuvos p.+35 8295330234
Asia

Koronaviruksen leviämisen estämiseksi ja oppilaiden, opiskelijoiden ja opetus- ja muun henkilöstön turvaamiseksi rajoitetaan opetuksen järjestämisvelvollisuutta eri koulutusasteilla tilanteessa, jossa opetuksen- tai koulutuksenjärjestäjä ei järjestä oppilaitosten tilojen sulkemisen vuoksi lähiopetusta. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 18.3.2020 ja olemaan voimassa xxx

Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen varhaiskasvatuksen sekä opetuksen ja koulutuksen järjestämisvelvollisuutta koskevista rajoituksista
Vaikutukset
Perustuslaissa taattu oikeus opetukseen ei toteudu perusopetuslain mukaisena. Eri koulutusasteilla siirrytään lähiopetuksesta vaihtoehtoisiin opetusjärjestelyihin. Esitys voi hidastaa tilapäisesti joidenkin opiskelijoiden opintojen etenemistä.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen