Valtioneuvoston asetus (ilm EK:lle) OKM/2020/16

« Valtioneuvoston yleisistunto 17.3.2020 13.30

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Valtioneuvoston asetus varhaiskasvatuksen sekä opetuksen ja koulutuksen järjestämisvelvollisuutta koskevista rajoituksista

A 3/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Li Andersson

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Eerikki Nurmi, p. +358 295 330 234

Asia

Koronaviruksen leviämisen estämiseksi ja oppilaiden, opiskelijoiden ja opetus- ja muun henkilöstön turvaamiseksi rajoitetaan opetuksen järjestämisvelvollisuutta eri koulutusasteilla tilanteessa, jossa opetuksen- tai koulutuksenjärjestäjä ei järjestä oppilaitosten tilojen sulkemisen vuoksi lähiopetusta. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 18.3.2020 ja olemaan voimassa xxx

Esitys

Valtioneuvosto antaa asetuksen varhaiskasvatuksen sekä opetuksen ja koulutuksen järjestämisvelvollisuutta koskevista rajoituksista

Vaikutukset

Perustuslaissa taattu oikeus opetukseen ei toteudu perusopetuslain mukaisena. Eri koulutusasteilla siirrytään lähiopetuksesta vaihtoehtoisiin opetusjärjestelyihin. Esitys voi hidastaa tilapäisesti joidenkin opiskelijoiden opintojen etenemistä.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen