Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen OKM/2018/84

« Tasavallan presidentin esittely 8.2.2019 11.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi kuntien kulttuuritoiminnasta (HE 195/2018 vp; EV 204/2018 vp)

HE 195/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Sampo Terho
Esittelijä
Kirsi Kaunisharju, Kulttuuriasiainneuvos p.+35 8295330144
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain kuntien kulttuuritoiminnasta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2019
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen