Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen OKM/2017/64

« Tasavallan presidentin esittely 28.12.2017 13.30

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi toisen kotimaisen kielen kokeilusta perusopetuksessa (HE 114/2017 vp; EV 170/2017 vp)

HE 114/2017

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Sanni Grahn-Laasonen
Esittelijä
Janne Öberg, Hallitusneuvos p.+35 8295330348
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain toisen kotimaisen kielen kokeilusta perusopetuksessa ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2018
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen