Taide- ja kulttuurifestivaalit

Flow-festivaalit. KUVA: UM Taide- ja kulttuurifestivaalit lisäävät mahdollisuuksia kulttuurin kokemiseen, harrastamiseen ja tekemiseen. Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee valtionavustuksilla valtakunnallisten taide- ja kulttuuritapahtumien toimintaa.

Tapahtumia järjestetään eri taiteenaloilla. Eniten on musiikkitapahtumia.

Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee taide- ja kulttuurifestivaaleja myöntämällä harkinnanvaraisia valtionavustuksia vakiintuneille valtakunnallisille ja kansainvälisille tapahtumille. Festivaalitoimintaa voidaan tukea myös osana eri taiteenalojen edistämistä. Esimerkiksi lasten taide- ja kulttuuritapahtumia tuetaan lastenkulttuurin määrärahoista. Suomen elokuvasäätiö (SES) tukee valtakunnallisesti merkittäviä elokuvafestivaaleja. Taiteen edistämiskeskus myöntää valtionavustuksia valtakunnallisesti tai alueellisesti merkittäville taide- ja kulttuurifestivaaleille.

Opetus- ja kulttuuriministeriö edesauttaa festivaalien yhteistyötä tukemalla valtakunnallisten järjestöjen toimintaa.

Toimintaohjelma festivaalipolitiikan kehittämiseksi

Opetus- ja kulttuuriministeriön Taide- ja kulttuurifestivaalit – vahvistuva kulttuurinen voimavara toimintaohjelmassa (2017-2025) tuodaan esille keskeisimmät festivaalipolitiikan kehittämistarpeet. Ohjelma sisältää muun muassa kestävään kehitykseen ja yhteistyöhön liittyviä toimenpide-ehdotuksia.
 
Tietoa taide- ja kulttuurifestivaaleista ja niiden vaikutuksista löytyy Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskuksen (Cupore) selvityksistä.