Kulttuuripolitiikka, maahanmuuttajat ja kulttuurisen moninaisuuden edistäminen –työryhmä

OKM002:00/2020 Kehittäminen

Tavoitteena on vahvistaa taiteen ja kulttuurin avulla ulkomaalaistaustaisten yhteiskunnallista osallisuutta ja osallistumista eri väestöryhmien vuoropuhelun ja yhteisymmärryksen lisäämiseksi. Toiveena on, että moninaisuutta edistävistä projekteista siirryttäisiin pysyvämpään toimintatapaan.

 

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero OKM002:00/2020

Asianumerot OKM/55/040/2019 , VN/2317/2020

Asettaja opetus- ja kulttuuriministeriö

Toimikausi/aikataulu 9.1.2020 – 31.12.2020

Asettamispäivä 9.1.2020

Tavoitteet ja tuotokset

Työryhmän tehtävänä on valmistella ehdotukset linjauksiksi ja toimenpiteiksi, joita toteuttamalla kulttuurinen moninaisuus ja maahanmuutto näkyvät ja vaikuttavat kulttuuripolitiikassa väestökehityksen mukaisesti. Tavoitteena on vahvistaa taiteen ja kulttuurin avulla ulkomaalaistaustaisten yhteiskunnallista osallisuutta ja osallistumista eri väestöryhmien vuoropuhelun ja yhteisymmärryksen lisäämiseksi.

Ehdotusten ja toimenpiteiden tulee koskea ainakin seuraavia asiakokonaisuuksia:

a) kulttuurisen moninaisuuden ja monikielisyyden toteutuminen luovassa työssä ja tuotannossa, taiteen ja kulttuurin sisällöissä ja kulttuuripalveluissa;

b) ulkomaalaistaustaisten mahdollisuudet harjoittaa ammattimaista ja muuta taide- ja kulttuuritoimintaa ja osallistua taide- ja kulttuurielämään kulttuurinkäyttäjinä;

c) kulttuuri- ja taidealan toimintojen ja toimijoiden rooli maahanmuuttajien kotoutumisen tukena ja eri ryhmien kohtaamisen edistäjänä;

d) kulttuurisen moninaisuuden toteutuminen kulttuuripolitiikkaa koskevassa kehittämistyössä ja päätöksenteossa;

e) työryhmän toimeksiannon piiriin kuuluva tutkimustyö ja -tarpeet sekä moninaisuuden huomioimista taiteen ja kulttuurin alalla edistävien seuranta- ja arviointimenettelyjen ja mittareiden kehittäminen.

Tavoitteena on huomioida kulttuurikentältä esiin nostettu tarve siirtyä tilapäisistä moninaisuutta edistävistä projekteista pysyvämpään toimintatapaan, jossa moninaisuus on kiinteä osa perustoimintaa, ja edistää myös hallinnonalojen yhteistyöstä.

Tiivistelmä

Opetus- ja kulttuuriministeriö on asettanut kulttuuripolitiikkaa, maahanmuuttoa ja kulttuurista moninaisuutta käsittelevän työryhmän 9.1.2020 valmistelemaan ehdotukset kulttuuripoliittisiksi linjauksiksi, joiden avulla hallinnonalaa on tarkoitus kehittää lähitulevaisuudessa. Työryhmän toimikausi on 9.1.-31.12.2020.

Lähtökohdat

Kulttuurista moninaisuutta on edistetty opetus- ja kulttuuriministeriössä osana kulttuurin hallinnonalan ohjaus-, avustus-, selvitys- ja kehittämistyötä sekä osallistumalla valtion kotouttamisohjelmien toteutukseen.

Ministeriö on julkaissut 2000-luvulla kahdesti maahanmuuttopoliittiset linjaukset (2003, 2009) ja laajan Taiteen ja kulttuurin saavutettavuus -loppuraportin (2014). Vuosina 2016-2019 julkaistiin kolme raporttia hallinnonalakohtaisista kipupisteistä ja laadittiin toimenpide-esitykset niiden ratkaisemiseksi vastauksena syksyllä 2015 käynnistyneeseen laajaan maahanmuuttoon.

Kulttuurinen moninaisuus on laaja kokonaisuus, jolla viitataan kieli- ja kulttuurivähemmistöihin ja näihin ryhmiin kuuluvien ihmisten mahdollisuuksiin osallistua yhdenvertaisesti kulttuuriin ja tuoda tasa-arvoisesti esiin luovuuttaan. Tämän työryhmän tarkoituksena on keskittyä kulttuurisen moninaisuuden haasteeseen kulttuuripolitiikassa maahanmuuton ja sen kasvun sekä siihen liittyvän monikulttuurisuuden näkökulmasta.

Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmassa on lupaus syrjimättömyydestä. Opetus- ja kulttuuriministeriön strategiassa toiminnan lähtökohtana on syrjimättömyys. Ministeriön kulttuuripolitiikan strategiassa on konkreettisena toimenpiteenä valmistella linjaukset kulttuurisen moninaisuuden huomioimisesta kulttuuripolitiikassa edistämään ulkomaalaistaustaisten osallistuimista kulttuurielämään ja kototumista.

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna on hetkellisesti pois käytöstä.