Hyppää sisältöön

Hankeavustus yleisten kirjastojen valtakunnalliseen kehittämistehtävään, alueelliseen kehittämistehtävään, erityiseen tehtävään ja toiminnan kehittämiseen

Avustus

Avustus on tarkoitettu:

  • yleisiä kirjastoja koskevan lain (1492/2016) 7 §:n ja 8 §:n mukaiseen valtakunnallisen ja alueellisen kehittämistehtävän hoitamiseen
  • yleisiä kirjastoja koskevan lain 9 §:n mukaiseen erityisen tehtävän hoitamiseen:
    • saamenkielisen, monikielisen ja venäjänkielisen kirjaston ylläpitoon
    • lasten ja nuorten lukemista ja lukutaitoa edistävien kirjastopalvelujen valtakunnallisen erityistehtävän hoitamiseen
  • muihin valtakunnallisesti vaikuttaviin hankkeisiin

Hakuaika alkaa 27.10.2023 ja päättyy 30.11.2023 klo 16.15.

Päätökset pyritään tekemään helmi-maaliskuussa 2024. Hakijoille ilmoitetaan päätöksestä kirjallisesti.

Kyseessä on harkinnanvarainen hankeavustus. 

Avustukseen sovelletaan seuraavia säädöksiä: Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta (1705/2009), Valtionavustuslaki (688/2001).

HUOM! Avustukset kirjastojen alueelliseen ja paikalliseen kokeilu- ja kehittämistoimintaan haetaan aluehallintovirastojen kautta aluehallinnon sähköisessä asiointipalvelussa. 

Lisätietoja

Leena Aaltonen, [email protected] 

Asiointipalvelua koskevissa teknisissä kysymyksissä saa tukea osoitteesta: [email protected] 

Katso myös opetus- ja kulttuuriministeriön opas valtionavustusten hakemisesta, käytöstä ja käytön valvonnasta: https://okm.fi/avustukset