Hyppää sisältöön

Varhaiskasvatuksen, koulujen, oppilaitosten ja korkeakoulujen hygienia- ja väljyyssuositukset päivitettiin – perusopetuksessa ja toisella asteella lähtökohtana lähiopetus

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 5.8.2021 8.16
Tiedote

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ovat päivittäneet suositukset varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, toisen asteen sekä korkeakoulutuksen järjestämisestä koronaepidemian aikana. Syyslukukauteen valmistaudutaan pitkälti samoilla terveysturvallisilla käytännöillä kuin on totuttu: huolehditaan hyvästä hygieniasta ja ilmanvaihdosta, vältetään tarpeettomia lähikontakteja sekä järjestetään tilat riittävän väljästi, mahdollisuuksien mukaan. Oireisena ei tulisi osallistua varhaiskasvatukseen tai opetukseen. Kasvomaskeja suositellaan käytettäväksi THL:n ja paikallisten viranomaisten suositusten mukaisesti. Näin voidaan vähentää tartuntoja ja rajata mahdollisissa altistustilanteissa altistuneiden joukko mahdollisimman pieneksi.

Perusopetus aloitetaan tänä syksynä lähtökohtaisesti lähiopetuksessa. Lähi- ja etäopetuksesta päättävät nykyiseen tapaan opetuksen järjestäjät tartuntatautilain nojalla tehtävän päätöksen pohjalta.

Poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin voidaan siirtyä väliaikaisesti, mikäli paikallinen koronaepidemiatilanne sitä edellyttää. Perusopetuslain väliaikaista muutosta on jatkettu lukuvuodelle 2021-2022. Mikäli opetusta ei tartuntatautilain nojalla annettavan päätöksen johdosta voida järjestää turvallisesti lähiopetuksena, voidaan opetuksessa siirtyä opetuksen järjestäjän päätöksellä poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin, jos se opetuksen järjestämiseksi on välttämätöntä. Arvio lähiopetuksen turvallisesta järjestämisestä tehdään yhdessä alueellisten tartuntatautiviranomaisten kanssa.

Poikkeuksellisissa opetusjärjestelyissä opetusta voidaan myös toteuttaa etäopetusta ja lähiopetusta vuorottelemalla opetuksen järjestäjän soveltuvaksi arvioimalla rytmillä. Etäopetusta ei ole tarkoitus käyttää enempää, kuin se on terveyden turvaamisen kannalta välttämätöntä. Opetuksen järjestäjä ei voi siirtyä poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin varmuuden vuoksi.

Opetuksen järjestäjällä on myös poikkeuksellisissa opetusjärjestelyissä velvollisuus järjestää oppimisen ja koulunkäynnin tukea sekä oppilashuoltoa. Maksuton kouluateria kuuluu kaikille oppilaille myös muulloin kuin lähiopetuksessa.

Toinen aste ja korkeakoulutus

Myös toisella asteella lähiopetus on syksyllä lähtökohtainen opetusmuoto. Suosituksessa muistutetaan, että oppilaitoksissa toimivilla on oltava mahdollisuus käsien puhdistamiseen, tilojen ja pintojen puhdistamista on tehostettava sekä opiskelu järjestettävä riittävän väljästi.

Korkeakoulut päättävät itse opetuksen järjestämistavoista. Korkeakouluilta kerättyjen tietojen mukaan lähiopetusta on tarkoitus merkittävästi lisätä. Ministeriö tukee tätä pyrkimystä. Päivitetyn suosituksen mukaan lähiopetusta lisättäessä on edelleen tärkeää huolehtia terveysturvallisuudesta lähikontaktien välttämisellä, riittävällä väljyydellä ja muilla keinoin viranomaisten ohjeiden mukaisesti.

Koronaepidemiaan liittyvät väliaikaiset poikkeussäännökset ovat voimassa ammatillisessa koulutuksessa ja korkeakouluissa 31.7.2022 asti.

Avustuksilla tuetaan koronan vaikutusten tasoittamista

Koronaepidemian aiheuttamien oppimiserojen ja hyvinvointivajeen korjaamiseksi varhaiskasvatuksessa ja esi- ja perusopetuksessa on käynnissä valtionavustushaku. Avustusta on haettavissa yhteensä 40 miljoonaa euroa. Hakuaika päättyy perjantaina 6.8.

Lukiokoulutuksessa koronan vaikutusten tasoittamiseen on haettavissa 31.8. mennessä yhteensä 15 miljoonaa euroa avustusta. Ammatillisen koulutuksen tukemiseen on syksyllä 2021 varattu viisi miljoonaa euroa.

Suositukset:

Lisätietoja:

  • opetusneuvos Heli Nederström (varhaiskasvatus, perusopetus), p. 02953 30122
  • ylijohtaja Petri Lempinen (ammatillinen koulutus, lukiokoulutus), p. 02953 30180
  • opetusneuvos Ilmari Hyvönen (korkeakoulutus), p. 02953 30117
Ammatillinen koulutus Korkeakoulutus ja tiede Koulutus Varhaiskasvatus Yleissivistävä koulutus