Hyppää sisältöön

Varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen digitalisaatiolle laadittiin tavoitetila

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 9.11.2023 11.07
Tiedote

Varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen digitalisaatiolle valmistui kansallinen tavoitetila. Tavoitetilalla tuetaan varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen toimijoiden työtä kehittää digitalisaatiota pitkäjänteisesti ja yhtenäisesti. Vahva ja välittävä Suomi -hallitusohjelma edellyttää digitalisaation mahdollisuuksien hyödyntämistä entistä paremmin suomalaisen koulutusjärjestelmän kehittämisessä.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla ei ole aiempaa kansallista digitalisaation tilannekuvaa. Tavoitteena on, että yhteisen tavoitetilan kautta kaikki varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen toimijat voisivat tehdä pitkäjänteistä, ennakoivaa ja strategisesti ohjattua työtä tavoitetilan toteutumiseksi. 

- Jokaisella lapsella ja nuorella tulee olla edellytykset toimia digitalisoituvassa yhteiskunnassamme. Digitaalinen sivistys on avainasemassa myös mis- ja disinformaatiovaikuttamisen torjumisessa ja yhteiskunnallisen resilienssin lujittamisessa. Tavoitetilan kuvaaminen mahdollistaa konkreettiset toimenpiteet, joilla edistetään varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen digitalisaation kehittymistä entistäkin laadukkaammaksi. On tärkeää, että digitalisaation avulla oppimisesta tehdään nykyistä yhdenvertaisempaa, sanoo opetusministeri Anna-Maja Henriksson

Digitalisaatio käsitteenä kattaa pyrkimykset digitoida, digitalisoida ja muutoin edistää organisaatioiden, palveluiden tai toimintojen kehittämistä digitaalisen teknologian, mm. tekoälyn, keinoin. Toimialan henkilöstölle digitalisaatio on tarkoittanut paljon uuden oppimista. Heillä on nykyään käytössään laaja valikoima digitaalisia opetusmateriaaleja. Digitaaliset oppikirjat, artikkelit, videot ja vuorovaikutteiset sovellukset ovat tulleet osaksi henkilöstön arkea.

- Haluamme varmistaa laadukkaan digitaalisen ja painetun opetusmateriaalin saatavuuden molemmilla kansalliskielillä, lisää opetusministeri Henriksson.

Tavoitetilan kuvaus on jatkoa Suomen digitaalisen kompassin sekä Kasvatuksen ja koulutuksen digitalisaation linjausten 2027 julkaisuille.  Julkaisussa konkretisoidaan kansallisia digitalisaation tavoitteita nimenomaan varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen näkökulmasta.

 - Tavoitteenamme on kehittää digitalisaation ohjausta ja vaikuttavuutta sekä hallinnonalan ennakointikykyä. On myös syytä tarkastella digitalisaation käytännön toteuttamiseen liittyvien tehtävien yhdenmukaistamista. Varhaiskasvatuksessa, esi- ja perusopetuksessa on satoja eri järjestäjiä ja toimijoita, toteaa ylijohtaja Eeva-Riitta Pirhonen.

Työtä toimialan digitalisaation saralla jatketaan hankkeessa ”Varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen sekä vapaan sivistystyön digitalisaation viitekehys”, jossa määritellään opetus- ja kulttuuriministeriön, Opetushallituksen ja toimialan yhteistyönä kehittämistyötä ohjaavat periaatteet, tavoitetila ja toimenpiteet digitalisaation eri osa-alueille.

Ylijohtaja Pirhonen lisää, että vastaava digitalisaation tavoitetilan kuvaus luodaan hankkeessa vapaaseen sivistystyöhön vuoden 2024 aikana.

Varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen digitalisaation tavoitetilan kuvausta oli valmistelemassa laaja joukko toimialan kentän toimijoita.

Lisätietoja: kehittämispäällikkö Tero Huttunen, p. 0295 330 219

Koulutus Varhaiskasvatus Yleissivistävä koulutus