Hyppää sisältöön

Valtioneuvosto hyväksyi Valtakunnallisen nuorisotyön ja -politiikan ohjelman vuosille 2024–2027

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 21.3.2024 14.09
Tiedote

Valtioneuvosto päätti yleisistunnossaan 21. maaliskuuta Valtakunnallisen nuorisotyön ja -politiikan ohjelmasta (VANUPO) vuosille 2024–2027. Ohjelmassa hallitus määrittelee nuorisopoliittiset tavoitteensa ja toimenpiteet niiden saavuttamiseksi. Ydinkohderyhmänä ovat 12–25-vuotiaat nuoret. Poikkihallinnollinen ohjelma valmisteltiin lasten, nuorten ja perheiden ministerityöryhmän johdolla.

VANUPO on työsuunnitelma sille, miten hallitus aikoo edistää nuorten kasvu- ja elinoloja hallituskauden aikana. Nykyisessä hallitusohjelmassa kokonaisvastuu nuorten hyvinvointityön johtamisesta on osoitettu opetus- ja kulttuuriministeriölle, vaikka asiat käsitellään yhteistyössä useiden ministeriöiden välillä.

Liikunta-, urheilu- ja nuorisoministeri Sandra Bergqvistin mukaan on tärkeää kuulla nuorten omia näkemyksiä, kun heitä koskevia päätöksiä valmistellaan ja tehdään.

– Opetus- ja kulttuuriministeriö halusi jo ohjelman alkuvalmistelussa varmistaa, että VANUPO heijastaa myös nuorten ja heidän parissaan työskentelevien odotuksia ja toiveita. Osana valmistelua ministeriö kuuli yli 7 000 nuorta sekä laajaa joukkoa nuorisotyöntekijöitä ja muita nuorisoalalla toimivia, kuten järjestöjen edustajia. Nuoria kuultiin siitä, mitkä asiat nuoret itse kokivat tärkeimmiksi ratkaistaviksi haasteiksi Suomessa ja mitkä asiat tuottavat heille hyvinvointia, ministeri Bergqvist kertoo.

Kuulemisten pohjalta muun muassa syrjäytymisen torjunta ja nuorten mahdollisuudet osallistua ilmastonmuutoksesta ja luontokadosta käytävään keskusteluun valikoituivat VANUPOn eräiksi teemoiksi. VANUPOn nuorisopoliittisen osion muita keskeisiä teemoja ovat nuorten hyvinvointi koulussa ja oppilaitoksessa, pääsy mieluisaan harrastukseen matalalla kynnyksellä, mielenterveyden tukeminen, osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien parantaminen sekä nuorten turvallisuuden tunteen, yhdenvertaisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistuminen.

Hallituksen nuorisopoliittisten tavoitteiden ja niihin liittyvien toimenpiteiden lisäksi VANUPO määrittelee painopisteet valtakunnallisten nuorisoalan osaamiskeskusten valinnalle. Ministeri Bergqvistin mukaan osaamiskeskukset ovat yksi opetus- ja kulttuuriministeriön nuorisotyön strategisen ohjauksen väline.

– Osaamiskeskukset kehittävät nuorisotyön muotoja ja tukevat ministeriön toimintaa nuorisotyön alueella. Osaamiskeskukset toimivat ministeriön tavoiteohjauksessa ja niiden painopistevalinnat reagoivat nuorisoalan ajankohtaisiin kehittämistarpeisiin, ministeri sanoo.

Ministeriö valitsee osaamiskeskukset ohjelmakaudeksi ja rahoittaa niiden toimintaa. Ohjelmaan on kirjattu myös prosessi, jonka tavoitteena on kehittää kunnallisen nuorisotyön rakenteita, laatua ja työn tulosten tunnettuutta. Prosessi toteutetaan opetus- ja kulttuuriministeriön johdolla yhteistyössä kuntien, aluehallintovirastojen, perusnuorisotyön aluekoordinaattoreiden ja muiden toimijoiden kanssa.

VANUPO myös asettaa Suomen kansalliset tavoitteet nuorisoalan eurooppalaiselle ja kansainväliselle toiminnalle. Vuosien 2024–2027 VANUPOssa tavoitteet on asetettu seuraaville neljälle teema-alueelle: nuorten mielenterveys, nuorisotyön laatu, osallisuus ja demokratian vahvistaminen sekä nuoret ja ilmastonmuutos.

Valtakunnallinen nuorisotyön ja -politiikan ohjelma (VANUPO) 2024–2027: Vahvistetaan nuorten hyvinvointia monialaisin toimenpitein

Lisätietoja:

  • johtaja Henni Axelin, p. 0295 330 205
  • neuvotteleva virkamies Sanna Puura, p. 0295 330 128
  • erikoissuunnittelija Mikko Cortés Téllez, p. 0295 330 080