Hyppää sisältöön

Uudet suuntaviivat medialukutaidolle julkistettu

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 16.12.2019 10.00
Tiedote
Lapset lukevat tabletilta e-kirjaa.

Medialukutaito Suomessa -linjausten päätavoitteena on, että Suomessa tehdään kattavaa, laadukasta ja systemaattista mediakasvatusta. Visiona on, että vahvan mediakasvatustyön tuloksena Suomessa jokaisen ihmisen mahdollisuudet kehittää medialukutaitoaan paranevat. Linjauksissa esitetään useita tavoitteiden saavuttamista tukevia toimenpide-ehdotuksia.

Medialukutaito Suomessa -linjaukset pyrkivät selkeyttämään mediakasvatuksen toimijakenttää ja kuvaamaan suomalaisen mediakasvatuksen vahvuuksia, arvoja ja periaatteita. Lisäksi nostetaan esiin kehittämiskohteita sekä niihin vaikuttavia yhteiskunnallisia, kulttuurisia ja teknologisia kehitystrendejä.

Tavoitteena on, että kaikkien ihmisten mahdollisuudet kehittää medialukutaitoaan paranevat Suomessa. Merkityksellistä, hyvää elämää edistävä laaja-alainen medialukutaito on kaikille kuuluva kansalaistaito. Medialukutaitoa edistetään ja tuetaan laadukkaan, systemaattisen ja kattavan mediakasvatuksen avulla. Käytännön mediakasvatustoiminta on tavoitteellista, eettistä ja kestävää. Monipuolista mediakasvatusta suunnittelevat, toteuttavat ja kehittävät monet eri tahot laaja-alaisessa yhteistyössä. Laadukas mediakasvatus pyrkii edistämään ihmisoikeuksia, tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta sekä luomaan edellytyksiä kestävälle kehitykselle.

Mediakasvatuslinjaukset tukevat mediakasvatuksen kehittämistyötä sekä toiminnan suunnittelua. Linjausten kohderyhmänä ovat laajasti medialukutaitoa ja mediakasvatusta edistävät, tukevat, tutkivat ja toteuttavat toimijat kaikilla yhteiskunnan sektoreilla.

Linjaukset on tuotettu osana poikkihallinnollista mediapoliittista ohjelmaa. Kansallinen audiovisuaalinen instituutti (KAVI) toteutti linjausten valmistelun yhteistyössä ministeriön sekä mediakasvatuksen alan toimijoiden kanssa. Linjausten valmistelussa hyödynnettiin mediakasvatuksen nykytilaa ja tulevaisuutta koskevaa verkkokyselyä, tuloksia seitsemässä eri kaupungissa järjestetyistä mediakasvatuksen suunnittelutyöpajoista sekä professorihaastatteluja.

Lisätietoja:

- kulttuuriasiainneuvos Laura Mäkelä (OKM), p. 02953 30222

- apulaisjohtaja Saara Salomaa (KAVI), p. 02953 38014

Hanna Kosonen Koulutus Kulttuuri