Hyppää sisältöön

Tutkinnon osista lisää joustavuutta ja valinnaisuutta ammatilliseen koulutukseen

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 24.3.2023 12.22
Tiedote

Ammatillisen koulutuksen järjestäjiä tulee kannustaa hyödyntämään tutkintojen osia pieninä osaamiskokonaisuuksina täydennys-, lisä- ja uudelleenkouluttautumisessa. Ammatillisten tutkintojen kehittämisen työryhmä rinnastaa ammatillisten tutkintojen osat Euroopan unionin esittämiin pieniin osaamiskokonaisuuksiin. Työryhmä esittää väliraportissaan ammatti- ja erikoisammattitutkintojen tutkinnon osien kehittämistä ja tarjonnan lisäämistä. Ehdotukset luovutettiin opetusministeri Li Anderssonille perjantaina 24.3.

Työryhmän ehdotuksilla lisätään ammatti- ja erikoisammattitutkintojen joustavuutta, monipuolistetaan opiskelijoiden valinnanmahdollisuuksia ja otetaan pienet osaamiskokonaisuudet osaksi ammatillisen koulutuksen järjestelmää.

Opiskelijalle tulisi aina mahdollistaa tutkinnon osan tai osien suorittaminen eri tutkinnoista. Tämä koskee erityisesti työmarkkinoilla olevia henkilöitä, joiden tavoitteena on uudistaa osaamistaan. Kaikkiin ammatillisiin perustutkintoihin ja suurimpaan osaan ammatti- ja erikoisammattitutkintoja on mahdollista sisällyttää tutkinnon osa tai osia toisesta ammatillisesta tutkinnosta.

Hyödyntämällä tutkintojen osia nykyistä laajemmin ja joustavammin voidaan yksilöiden ja työelämän osaamistarpeisiin vastata monipuolisesti. Pienten osaamiskokonaisuuksien suorittamiseksi koulutukseen pääsyä tulee entisestään joustavoittaa. Yksittäisten tutkinnon osien järjestämisen ja tarjoamisen tulisi olla taloudellisesti kannattava vaihtoehto kokonaisten tutkintojen järjestämisen rinnalla.

– Jokaisella toisen asteen opiskelijalla on oltava mahdollisuus mielekkäisiin sekä omaa osaamista kehittäviin opintoihin. Ammatillisessa koulutuksessa opintojen joustavuudella on tärkeä rooli, erityisesti jatkuvan oppimisen näkökulmasta. Kun tutkintoja yksilöidään tutkinnon yhteisistä osista karsimatta, omaa osaamista voi suunnata haluamaansa suuntaan sekä siten parantaa omia työllistymis- ja jatkokouluttautumismahdollisuuksia. Nyt julkaistu raportti antaa hyviä eväitä ammatillisen koulutuksen kehittämiseen tulevaisuudessa, opetusministeri Li Andersson toteaa.

Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmä koostuu ammatillisista perustutkinnoista, ammattitutkinnoista ja erikoisammattitutkinnoista. Tutkintoja on yhteensä 160 kappaletta ja ne sisältävät noin 3300 tutkinnon osaa. Työelämän tai yksittäisen opiskelijan tarpeisiin voidaan räätälöidä koulutusta eri tutkintoihin sisältyvistä tutkinnon osista. Lisäksi koulutuksen järjestäjä voi vastata paikallisen työelämän osaamistarpeisiin laatimalla omia tutkinnon osia, joita on Opetushallituksen rekisteriin kirjattu jo yli 3100 eri sisältöistä.

Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti 30.8.2022 Ammatillisten tutkintojen kehittäminen -työryhmän tarkastelemaan ammatillisten tutkintojen kokonaisuutta ja niiden kehittämistarpeita. Työryhmän työ jatkuu 30.9.2023 asti mm. digitaaliseen ja vihreään siirtymään liittyvän osaamisen sekä perustaitojen ja oppimisvalmiuksien vahvistamiseksi ammatillisessa koulutuksessa.

Ammatillisten tutkintojen kehittäminen: Työryhmän väliraportti

Lisätietoja:

  • ylijohtaja Petri Lempinen, puh. 0295 330 180