Hyppää sisältöön

Tutkimus: Vain joka neljäs opettaja kokee saaneensa opettajankoulutuksessa riittävät valmiudet demokratiakasvatukseen 

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 17.1.2024 9.05
Uutinen

Opettajien rooli koulujen demokratiakasvattajina on keskeinen, mutta opettajankoulutuksen tulisi tarjota siihen enemmän resursseja. Tiedot ilmenevät Tampereen yliopiston toteuttamasta tutkimuksesta, jossa käsitellään yläkoulun opettajien mahdollisuuksia tukea nuoria kohti demokraattisen yhteiskunnan kansalaisuutta. Tutkimus on opetus- ja kulttuuriministeriön tilaama.

Koulujen demokratiakasvatuksen tavoitteena on kasvattaa oppilaista demokraattisen yhteiskunnan jäseniä ja tukea kansalaisten yhdenvertaisten osallistumismahdollisuuksien toteutumista.

Tutkimukset osoittavat, että vanhempien poliittinen kiinnittyminen eli poliittiseen järjestelmään kohdistuvat asenteet ja poliittinen osallistuminen periytyvät heidän lapsilleen. Opettajien rooli demokratiakasvattajina on keskeinen, sillä peruskoulu on ainut julkinen instituutio, jonka avulla voidaan pyrkiä tasaamaan eroja politiikkaan kiinnittymisessä koko ikäluokan osalta. Opettajan kannustus nuorten yhteiskunnallisille kiinnittymiselle on tärkeää etenkin niille nuorille, joiden kotona politiikasta ja yhteiskunnallisista asioista keskustellaan vähiten.

Opettajat suhtautuvat myönteisesti demokratiakasvatuksen mahdollisuuksiin tukea nuorten yhteiskunnallista osallistumista ja ovat valmiita ottamaan siitä vastuuta. Kokeneilla ja uransa keskivaiheessa olevilla opettajilla on omasta mielestään paremmat tiedot demokratiakasvatuksesta kuin uransa alkupuolella olevilla. Kuitenkin vain joka neljäs opettaja kokee saaneensa työkaluja demokratiakasvatukseen opettajaopinnoistaan. Erityisesti muiden kuin yhteiskuntaoppia opettavien opettajien demokratiakasvatusta käsittelevään opettajankoulutukseen ja täydennyskoulutukseen olisi suositeltavaa lisätä panostuksia.

Monet opettajat kokevat myös paineita välttää yhteiskunnallisesti arkojen asioiden käsittelyä. Paineita luovat oppilaiden vanhemmat ja yhteiskunta yleisesti sekä hieman vähemmän muu paikallisyhteisö ja kollegat. Valtaosa opettajista kokee voivansa ilmaista julkisesti poliittisia mielipiteitään, mutta noin kolmasosa on huolissaan tämän seurauksista. Opetusluokkiensa ilmapiiriä opettajat kuitenkin pitävät varsin avoimena ja heillä on keinoja ylläpitää sitä.

Tutkimus ”Yläkoulun opettajat ja demokratiakasvatus: Käsitykset, resurssit ja toteuttamismahdollisuudet” perustuu keväällä 2023 yläkoulun opettajille tehtyyn kyselytutkimukseen (n=299). Kyselytutkimuksen kysymykset pohjautuvat yläkoulun opetussuunnitelman perusteisiin ja kansainväliseen ICCS-aineistoon (International Civic and Citizenship Education Study).  Osa kysymyksistä on laadittu tätä tutkimusta varten.

Lisätiedot:
- Julkaisun toimittajat: Tenure Track -professori Elina Kestilä-Kekkonen (p. 050 408 6215, [email protected]) ja tutkijatohtori Josefina Sipinen (p. 050 318 7681, [email protected])
- Opetusneuvos Anna Mikander, opetus- ja kulttuuriministeriö, 0295 330 213, [email protected]

Koulutus Yleissivistävä koulutus