Hyppää sisältöön

Taiteen perusopetuksessa hankitun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista selvitetään

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 13.9.2021 14.11
Uutinen

Opetus- ja kulttuuriministeriö on asettanut valtiotieteiden kandidaatti Anni Valajärven selvityshenkilöksi selvittämään taiteen perusopetuksessa saavutetun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen edistämistä.

Ministeriö kerää syksyllä kyselyllä tietopohjaa taiteen perusopetusta järjestävissä oppilaitoksissa käytettävistä opintohallintojärjestelmistä, tiedonsiirroista Koski-tietovarantoon sekä ylläpitäjien kiinnostuksesta alkaa siirtää tietoja kyseiseen tietovarantoon. Selvityshenkilön tehtävänä on hyödyntää saatuja tietoja selvityksen laatimisessa.

Selvityksessä tulee tarkastella koko taiteen perusopetuksen kenttää. Selvityksessä selvitetään taiteen perusopetuksen valmiuksia liittyä Koski-tietovarantoon, taiteen perusopetusoppilaitoksissa tehtävää yhteistyötä lukioiden kanssa lukiodiplomien toteuttamisessa sekä taiteen perusopetusopintojen tunnistamisen ja tunnustamisen käytäntöjä lukioissa. 

Lisäksi tehtävänä on laatia mahdollisia ehdotuksia siitä, millä uudistamis- ja jatkotoimenpiteillä osaamisen tunnistamista ja tunnustamista taiteen perusopetuksessa voitaisiin vahvistaa.

Taustaa

Hallitus on antanut Koulutuspoliittisen selonteon eduskunnalle keväällä 2021. Koulutuspoliittisen selonteon yhdeksi tavoitteeksi on asetettu taide- ja kulttuurikasvatuksen ja -opetuksen ja taiteen perusopetuksen tukeminen. Yhdeksi toimenpiteeksi on kirjattu, että ”Vahvistetaan taiteen perusopetuksen tietopohjaa, kehitetään pedagogiikkaa sekä edistetään taiteen perusopetuksessa hankitun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista.

Taiteen perusopetuksen liittäminen kansalliseen opintosuoritusten ja tutkintotietojen Koski-tietovarantoon toteuttaisi tavoitetta osaamisperusteisuuden ulottamisesta läpi koulutusjärjestelmän ja edistäisi jatkuvaa oppimista opiskelijan tarpeista lähtien.

Vuonna 2021 taiteen perusopetuksen opetustuntikohtaisen valtionosuuden piirissä on 139 oppilaitosta/koulutuksen järjestäjää. Myös osassa vapaan sivistystyön oppilaitoksia on mahdollista opiskella taiteen perusopetusta. Edellä mainittujen lisäksi taiteen perusopetusta annetaan myös oppilaitoksissa, jotka eivät ole opetustuntikohtaisen valtionosuuden piirissä. Taiteen perusopetuksen piirissä opiskelee noin 128 000 oppilasta, joista noin 10 000 on aikuisia.

Selvityksen on määrä valmistua marraskuussa.

Pääset tutustumaan kyselyyn täältä

Lisätietoja: kulttuuriasiainneuvos Hanna Koskimies, p. 0295 330 048

Koski-tietovaranto (Opetushallitus)