Hyppää sisältöön

Sitouttava kouluyhteisötyö puuttuu kouluakäymättömyyteen - 6,8 miljoonaa euroa koululaisten poissaolojen vähentämiseen

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 12.5.2021 13.28
Tiedote

Opetusministeri Jussi Saramo on myöntänyt 6,8 miljoonaa euroa sitouttavan kouluyhteisötyön pilotointiin vuosille 2021-2023. Sitouttava kouluyhteisötyö on tarkoitus laajentaa valtakunnalliseksi toimintamalliksi, jonka avulla lasten ja nuorten pitkittyneitä poissaoloja sekä syrjäytymistä voidaan ehkäistä ennen kuin ongelmat pääsevät kehittymään vakaviksi.

Kouluakäymättömyys on Suomessa kasvava ongelma, joka koskee tuoreen arvion mukaan yli 4 000 yläkouluikäistä lasta ja nuorta vuosittain. Sitouttava kouluyhteisötyö on toimintamalli, jonka avulla kouluun saadaan muun muassa lasten ja nuorten tueksi aikuisia, joilla on mahdollisuus puuttua poissaoloihin ja niiden juurisyihin ennaltaehkäisevästi.

Nyt jaettavilla avustuksilla kehitetään valtakunnallinen malli, jonka avulla vähennetään ja ennaltaehkäistään poissaoloja perusopetuksessa sekä luodaan myönteistä, kouluun kiinnittymistä tukevaa toimintakulttuuria. Avustuksella voidaan myös palkata kouluihin lasten ja nuorten tueksi muuta kuin opetushenkilökuntaa.

Valtionavustusta myönnettiin 25 pilottihakemukselle, joihin osallistuu yhteensä 139 opetuksen järjestäjää. Piloteissa on mukana myös harjoittelukouluja.

-Sitouttava kouluyhteisötyö tuo kouluihin putoamisvaarassa olevien lasten ja nuorten tueksi aikuisia, jotka kulkevat rinnalla jo ennen kuin ongelmat pääsevät kärjistymään. Samalla voimme vahvistaa tärkeää kodin ja koulun yhteistyötä. Hyvinvointivaltiossa ainoa järkevä lähtökohta on, että jokainen lapsi ja nuori saa kaiken tarvitsemansa tuen läpi peruskoulun ja aina toisen asteen tutkintoon asti, opetusministeri Jussi Saramo sanoo.

Valtakunnallinen malli valmistellaan pilottihankkeiden pohjalta opetus- ja kulttuuriministeriön, Karvin ja Opetushallituksen yhteistyönä. Toimintamalli valmistuu ja se vakiinnutetaan vuosina 2022–2023. Mallin jalkauttamiseksi toteutetaan valtakunnallinen täydennyskoulutuskokonaisuus ja tehdään tarvittavat perusopetuksen opetussuunnitelman päivitykset.

Valtion erityisavustusta voidaan käyttää opetusvelvollisuuteen sitomattoman kasvatus- ja/tai sosiaalialan henkilökunnan palkkaamiseen, jonka tehtävänä on kehittää ja toteuttaa sitouttavan kouluyhteisötyön mallia paikallisella tasolla. Avustusta voidaan käyttää myös opetuksen järjestäjien väliseen koordinaatioon sekä oman opettajan pitämiin tunteihin, jotka tukevat mm. ryhmäytymistä sekä tunne-ja vuorovaikutustaitoja.

Myönnetyt avustukset 

Lisätietoja:

  • Opetusneuvos Erja Vitikka, puh. 0295 330058
  • Kehittämispäällikkö Johanna Sergejeff, puh. 0295 33041
Jussi Saramo Koulutus Yleissivistävä koulutus