Hyppää sisältöön

Oppivelvollisuuskysely: Nuoret odottavat tietoa opiskeluvaihtoehdoista peruskoululta ja opettajilta

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 28.5.2020 10.50
Uutinen

Lisää tietoa opinnoista kaivataan etenkin opettajilta ja peruskouluilta. Tämä käy ilmi opetus- ja kulttuuriministeriön nuortenideat.fi-sivustolla toteuttamasta kyselystä. Kysely oli avoinna maalis-huhtikuussa, ja siihen tuli lähes 5 500 vastausta. Kyselyssä huomiotiin reilut 5 300 keskenään vertailukelpoista vastausta. Kysely toteutettiin osana oppivelvollisuuden laajentamisen valmistelua.

Opetus- ja kulttuuriministeriön toteuttamassa kyselyssä haluttiin selvittää peruskoulun, lukion ja ammattioppilaitoksen oppilaiden ja opiskelijoiden ajatuksia, mielipiteitä ja mieltä askarruttavia kysymyksiä koskien oppivelvollisuuden laajentamista.

Suuri osa kyselyyn vastanneista opiskelijoista haluaa lisää tietoa peruskoulun jälkeisistä opinnoista, ja parhaana tiedon ja ohjauksen lähteenä opiskelijat pitävät peruskouluja ja opettajia. Yli 40 prosenttia kyselyyn vastanneista nuorista toivoi ohjausta osana erilaisia opetustilanteita.  

Hieman reilu viidennes vastanneista toivoi mahdollisuutta tutustua lukioihin ja ammatillisiin oppilaitoksiin tai työpaikkoihin konkreettisesti tutustumisjaksojen kautta tai toisen asteen oppilaitoksissa opiskelevien omia kertomuksia opiskelusta. Tutustumisjaksoja työpaikoille toivoivat erityisesti ammattioppilaitosten opiskelijat.

Lähes 20 prosenttia vastanneista ilmoitti myös kaipaavansa tai kaivanneensa henkilökohtaista ohjausta päätöksenteossa valittaessa toisen asteen opiskelupaikkaa.

Päätöksen opiskelupaikasta tekevät nuoret itse

Suurin osa kyselyyn vastanneista nuorista ilmoitti aikovansa jatkaa tai jatkaneensa opintoja heti peruskoulun jälkeen.

97 prosenttia aikoi jatkaa opintojaan tutkintoon johtavassa koulutuksessa eli lukiossa tai ammatillisessa koulutuksessa. Kaksi prosenttia suunnitteli siirtymistä perusopetuksen lisäopetukseen eli kymppiluokalle tai valmentavaan koulutukseen. Yksi prosentti ilmoitti, ettei aio jatkaa (tai ollut jatkanut) opiskelua nykyisen oppivelvollisuuden päätyttyä.

Päätöksen toisen asteen opiskelupaikasta tekevät kyselyn perusteella nuoret itse. Itsenäisen päätöksen teki 86 prosenttia vastanneista.

Yli puolet kyselyyn vastanneista peruskoulun ja toisen asteen oppilaista ja opiskelijoista piti päätöstä opiskelupaikasta helppona ja vain joka kymmenes vaikeana. Vajaa kolmannes ilmoitti miettineensä päätöstä pitkään. Kyselyn perusteella ammattioppilaitosten opiskelijat pohtivat päätöstä peruskoulun jälkeisistä opinnoista pidempään ja pitivät sitä vaikeampana kuin lukiolaiset.

Lähes kolmannes on keskeyttänyt tai harkinnut keskeyttämistä

Suurin osa vastaajista on harkinnut keskeyttämistä tai ajatus keskeyttämisestä on käynyt mielessä.  Tulos yllättää, sillä vuoden 2019 Lukiolaisbarometrissä ja Amisbarometrissä alle 17-vuotiaista suurin osa uskoi valmistuvansa.  Lukiolaisista näin ajatteli 97 prosenttia ja ammattioppilaitosten opiskelijoista 95 prosenttia.

Kyselyssä opintojen keskeyttämisen tai sen harkitsemisen syiksi opiskelijat ilmoittivat useimmiten henkilökohtaisen syyn. Myös se, etteivät opinnot tai tuleva ala tuntuneet omilta tai kiinnostanut opiskelijoita, olivat merkittäviä keskeyttämiseen ja sen pohtimiseen liittyviä tekijöitä. Taloudelliset syyt eivät olleet kyselyssä merkittävä syy keskeyttää opinnot.  

Kyselyssä moni keskeyttänyt tai keskeyttämistä harkinnut opiskelija peräänkuulutti henkilökohtaisen ohjauksen sekä neuvonnan tarvetta. Keskeyttämisen yhteydessä apua ja tukea tarvinneista kyselyyn vastanneista opiskelijoista yli puolet olisi kaivannut nimenomaan henkilökohtaista ohjausta ja neuvontaa oman polkunsa löytämiseksi.

Lisää tietoa oppivelvollisuuden laajentamisesta

Tutkimuksesta ilmeni, että monella opiskelijalla ei tuntunut olevan riittävästi tietoa oppivelvollisuuden laajentamisesta. Selvityksen mukaan opiskelijat haluaisivat lisää tietoa tulevista muutoksista. Opiskelijat kaipasivat tietoa muun muassa oppivelvollisuuden laajentamista koskevista kuluista ja opetuksen järjestämisen maksuttomuudesta. Peruskoulun oppilaat olivat myös kiinnostuneita opiskelijan velvollisuuksista. Tietoa kaivattiin erityisesti opettajilta. 

Hallituksen esitys oppivelvollisuuden laajentamisesta eduskunnalle annetaan syksyllä 2020. Lain on tarkoitus tulla voimaan 1.8.2021.

Lisätietoja:

  • tutkija Virve Murto, Otus, puh. 040 5324 221, [email protected]
  • ylijohtaja Mika Tammilehto, puh. 02953 30308
  • opetusneuvos Seija Rasku, puh. 0400 958 845

Oppivelvollisuuden laajentaminen – avoin kysely peruskoulun ja toisen asteen opiskelijoille (pdf)